Javna debata u Kanjiži

03 Jul Javna debata u Kanjiži

Jun 2014

Centar lokalne demokratije je u Kanjiži  9.juna u  saradnji sa Informacionim centrom za razvoj potiskog regiona organizovao javnu debatu „Radimo li dostojanstveno?-rad na crno“ , kojoj su prisustvovali predstavnici loklane samouprave, organizacija civilnog društva i mladih.

Učesnici su imali prilike izneti svoja viđenja o radu na crno, o njegovim posledicama za pojedinca i društvo u celini, a kao zaključak,  moderator skupa, sociolog  dr. Boško Kovačević je istakao kako bi država trebala izgraditi mehanizme radi prepoznavanja novih načina zapošljavnja u oblasti socijalnog preduzetništva, kooperativa, inovacija i samozapošljavanja. Učesnici su se složili da su kooperive za ovaj kraj Vojvodine svakako jeadn od alternativa za sezonsko zapošljavnje ljudi.

Opšti cilj projekta Radimo li dostojanstveno je podići nivo informisanosti i uključenosti građana u oblasti radnih prava – rada na crno. Akcija se realizuje u okviru projekta “Efikasnija uloga civilnog drštva u nadzoru i zaštiti radnih prava“  koji sprovodi Centar za demokratiju, uz podršku USAID-a, i Instituta za održive zajednice.

{webgallery}Javna debata u KanjižiJavna debata u KanjižiJavna debata u KanjižiJavna debata u KanjižiJavna debata u KanjižiJavna debata u KanjižiJavna debata u KanjižiJavna debata u KanjižiJavna debata u Kanjiži{/webgallery}