Kafa sa susedom u opštini Nijemci

14 Jan Kafa sa susedom u opštini Nijemci

Novembar 2013

U okviru projekta podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gardova i opština SNET.EU, 29.novembra, održana je projektna aktivnost Na kafu sa susedom u opštini Nijemci. Svrha ove aktivnosti je povezivanje različitih subjekata iz opština iz pograničnog područja Hrvatske i Srbije,  sa ciljem umrežavanja, razvijanja partnerstava  i ostvarivanja dalje saradnje u budućnosti.

Prisutne je na početku skupa pozdravio i poželeo dobrodošlicu načelnik opštine Nijemci, Ivica Klem, koji je predstavio opštinu i naglasio važnost partnerstava i zajedničke saradnje.  Uz predstavljanje je prikazan i kratki video prilog – 20 godina opštine Nijemci.

Mario Došen, menadžer LAG-a Bosutski niz, predstavio je njegove karatkteristike i način funkcionisanja, a predsednica udruženja MON (Mladi opštine Nijemci), Marina Cvitić, prikazala je aktivnosti nedavno osnovane organizacije za mlade.

U drugom delu programa Zlatko Arnold, predsednik udruženja ION, predstavio je organizaciju i njihov delokrug rada. Martin Božanović, direktor Turističke zajednice približio je učesnicima turističke potencijale opštine i projekat ERSPA, dok je pripravnik  Nebojša Manojlović izneo prikaz projekata implementiranih u Nijemcima sa posebnim osvrtom na projekat iz EU fonda Progress. Takođe je prikazan i primer dobre prakse prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija: Projekat „Volonteri bez granica“, koji je prisutnima iznela Jelena Kamenko iz Volonterskog centra Osijek, sa osvrtom na rezultate i pozitivne učinke projekta, kao i preporuke za razvijanje budućih projekata.

Nakon svih prezentacija, učesnici su posetili Zavičajni muzej Nijemci u Pastoralnom centru, gde je nastavljeno druženje.

Sledeća aktivnost Na kafu sa susedom se održava  u opštini Edut, Hrvatska.