20 Jul LADISLAV SUKNOVIĆ

Diplomirani pravnik, rođen je 27.05.1976. godine u Subotici. Kao student se uključuje u organizaciju kulturnih manifestacija manjinskog karaktera. Organizuje i vodi mlade na Evropski susret mladih koji se svake godine održava u pod pokroviteljstvom Taize zajednice. Kao lokalni koordinator projekata, 2002. godine se uključuje u rad Centar lokalne demokratije u Subotici, radeći na raznim projektima razvoja međuetničkog dijaloga, zaštite ljudskih i manjinskih prava, razvoja mikro-kreditnih linija.

U Opštinskom sudu u Subotici obavlja pripravničku praksu, kao sudijski pripravnik, potom nakon položenog  pravosudnog ispit nastavlja rad u istom sudu kao sudijski saradnik na Građanskom odeljenju.

Od 2005. godine, zvanično obavlja prevodilačke poslove za hrvatski jezik, kao sudski tumač za hrvatski jezik.

Učesnik je brojnih edukacija s temom prava i zakona, zaštite ljudskih prava, PR i projekti komunikacije, Europska unija i ljudska prava, ombudsman kao medijator, praćenje rada skupštine i slične.

Govori engleski jezik.

 

Adresa:

Zmaj Jovina br. 12
Donji Tavankut 24214
Subotica

Kontakt:

Telefon: (+381) 24 548-350
Mobilni telefon: (+381) 64 148-8163
E-mail: lsuknovic@yahoo.com
sladislav@nadlanu.com