LDA članovi na seminaru o javnom zastupanju

18 Nov LDA članovi na seminaru o javnom zastupanju

Oktobar 2009.

Članovi Centra lokalne demokratije Subotica bili su pozvani da prisustvuju dvodnevnom seminaru na temu javnog zastupanja. Seminar je bio organizovan od strane Instituta za održive zajednice Srbije (ISC) 26. i 27. oktobra, u Beogradu.

Osnovni cilj seminara jeste da se prikaže celokupna slika o mogućnostima javnog zastupanja, kao modernog načina rešavanja problema od opšteg značaja. U dva radna dana, ISC treneri Vukosava Crnjanski i Miloš Đajić podučavali su 13 članova različitih nevladinih organizacija iz Srbije. Njihov cilj bio je teorijsko objašnjenje pojma i svih sastavnih elemenata javnog zastupanja, kao i prikazivanje procesa javnog zastupanja u praksi. Treneri su uočavali metode i tehnike koje se u ovom procesu mogu koristiti, simulirali moguće problemske situacije na terenu, ukazivali na moguće greške u primeni javnog zagovaranja i sl.

Članovi seminara bili su isto tako veoma aktivni, pogotovo u rešavanju izazova i problemskih situacija koje su pred njih bile stavljene, aktivni u komunikaciji i prezentovanju njihovih iskustava u ovoj oblasti i davanju komentara kako bi još više doprineli procesu učenja.

 

Milan Bošnjak


{webgallery}LDA članovi na seminaru o javnom zastupanjuLDA članovi na seminaru o javnom zastupanjuLDA članovi na seminaru o javnom zastupanjuLDA članovi na seminaru o javnom zastupanju{/webgallery}