08 Nov LDA KOSOVO DOMAĆIN BALKANSKOG FORUMA MLADIH: KULTURNA PARTICIPACIJA U FOKUSU

Treći Balkanski forum mladih održan je od 18. do 21. oktobra na Kosovu*. Na skupu je prisustvovalo 70 učesnika iz 5 zemalja Balkana i 7 LDA, zajedno sa ALDA Skoplje. Predstavnici Makedonije, Kosova*, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore razgovarali su na temu kulturne participacije. Tokom foruma, predstavljeni su i početni rezultati uporedne studije na istu temu.

Balkan Youth Forum organizuje se svake godine u okviru Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana. Predstavnici omladinskih organizacija, organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti primljeni su u zgradi Opštine Peć na početku foruma. Učesnici su imali priliku da razgovaraju o temi kulturne participacije sa predstavnicima opštine.

Istog dana održana je prva javna rasprava u bioskopu “Jusuf Gervala” u Peći. Na ovom događaju prisustvovali su predstavnici nevladinih organizacija, Vulnet Sanaja – direktor festivala animiranog filma “Anibar” i Granit Gaši – direktor muzičkog festivala “Into the Park” i Faik Zekaj, delegat lokalne direkcije za kulturu, omladinu i sport.

Drugi dan foruma započeo je u Omladinskom centru Peći. Za učesnike foruma organizovana je interesantna radionica pod nazivom “Kulturna participacija u mojoj lokalnoj zajednici”, za koju su omladinski radnici iz svake LDA preuzeli ulogu facilitatora i razgovarali o potencijalnim problemima u kulturnoj participaciji mladih. Deo radionice podrazumevala je i terenska poseta kulturnim lokalitetima u Peći, kao što su: Pećka patrijaršija, mlin Hakhi Zeka i Stari Pazar.

Dan je završen u Prištini, u centru zajednice Termokis, gde je održana interaktivna debata o učešću i aktivizmu u kulturi. Govornici na panelu bili su Njomza Dragusha iz Termokisa, Lulzim Hoti iz organizacije Arte i Sadri Shehu iz Kosovskog omladinskog veća. Ovom prilikom ključne rezultate istraživanja o kulturnom aktivizmu i učešću mladih na Balkanu predstavio je Pavle Pavlović.

Ove godine u okviru foruma organizovan je SALTO EUROMED Training Tool Fair. Ovo je prvi put da se u Prištini organizuje Tool Fair, koncept koji je veoma poznat među mladima na Balkanu. Tokom Tool Fair-a, 12 omladinskih radnika iz 7 balkanskih LDA organizovalo je radionice o različitim temama. Od njih 12, dvoje će imati priliku da prisustvuje međunarodnom Tool Fair-u, koji će se održati u Bugarskoj u novembru 2017. godine.

3. balkanski forum mladih završen je 20. oktobra. Događaj je doprineo boljem razumevanju i poštovanju kulturne raznolikosti među mladima.

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana koordinira ALDA i realizuje zajedno sa 7 LDA kancelarija na prostoru Zapadnog Balkana i ALDA Skopljem. Projekat finansira Evropska Unija.