Praćenje reformi na lokalnom nivou – Multisektorska platforma u Subotici

17-og Aprila je održan sastanak u Subotici u organizaciji Ministarstva za evopske integracije sa predstavnicima OCD, lokalne vlasti i Regionalne razvojne agencije, koji je predstavljao okvir za aktivnosti Lokalne multisektorske  platforme u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu. Tema sastanka se odnosila na proces reforme javne...

Mladi u procesu EU integracija: regionalni forum i godišnja konferencija BNLD

Prvi tematski regionalni forum u okviru projekta „Mladi za Evropu / Regional Youth Compact for Europe“ održan je 26. februara 2019. godine u Tirani. Događaju je prisustvovalo više od 70 ljudi, predstavnika civilnog društva, omladinskih aktera i mladih ljudi sa Zapadnog Balkana koji su imali priliku...

Prezentacija projekta “Mladi Balkana za Evropu”

Na prezentaciji našeg trogodišnjeg projekta "Mladi Balkana za Evropu" (Regional Youth Compact for Europe) učestvovali su predstavnici svih 14 organizacija ove regionalne inicijative.  U gostima su nam bili Nicolas Bisel iz Delegacije Evropske unije u RS, Marija Bulat iz Regionalne kancelarije za saradnju mladih, Miljana Pejić iz Krovne organizacije mladih Srbije, Milorad Bjeletić iz Beogradske otvorene...

PRVI REGIONALNI TRENING – “REGIONAL YOUTH COMPACT FOR EUROPE”

Prvi regionalni trening za članove mreže projekta “Regional Youth Compact for Europe” održan je u Novom Sadu od 20. do 21. oktobra. Glavni cilj treninga pod nazivom "Razmenjivanje iskustava – Proširivanje mreže", kao i celokupne komponente koja se odnosi na obuku u okviru projekta "Regional...

REGIONAL YOUTH COMPACT for EUROPE

Regional Youth Compact for Europe je trogodišnji projekat koji za cilj ima jačanje OCD-ova, naročito organizacija za mlade na području Zapadnog Balkana i Turske kako bi učinkovitije učestvovali u dizajniranju politika i praćenju procesa EU integracija. Fondacija Centar za demokratiju (Beograd), Balkanska mreža za loklanu demokratiju...