Publikacija “Subotica – Evropski grad interkulturalnosti”

Projekat “Subotica – Evropski grad interkulturalnosti” finansira sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Mreža danas broji preko 100 evropskih gradova iz većine država članica Saveta Evrope i koristi brojne mogućnosti finansijskih instrumenata podrške Evropske unije u oblasti kulture, lokalnog inkluzivnog i održivog...

IZVEŠTAJ O REFORMI JAVNE UPRAVE U SRBIJI

U sklopu aktivnosti Vojvođanske inicijative za EU, 27. juna smo ugostili Vladimira Mihajlovića iz Centra za Evropske Politike koji je predstavio SIGMA izveštaj o reformi javne uprave u Srbiji. Program SIGMA (Podrška unapređenju vladavine i upravljanja) je zajednička inicijativa organizacije OECD i Evropske unije (EU), koju...

U Subotici održan seminar „Subotica – Evropski grad interkulturalnosti“

U Plavoj sali Gradske kuće u Subotici je 17. aprila održan seminar “Subotica – Evropski grad interkulturalnosti”, sa gostima iz Saveta Evrope i grada Ređo Emilija. Na promociji mreže interkulturalnih gradova, čiji je jedan od osnivača grad Subotica, govorili su: član gradskog veća za kulturu...

Poziv organizacijama civilnog društva u AP Vojvodini

 Centar lokalne demokratije, LDA Subotica www.lda-subotica.org Centar lokalne demokratije – LDA Subotica realizuje Program obuke za organizacije civilnog društva u saradnji sa ekspertima i saradnicima Nacionalnog konventa za EU, u cilju upoznavanja sa skrining izveštajima, sektorskim akcionim planovima i pripremom pregovaračkih pozicija. POGLAVLJE 19 – Socijalna politika...

vojvođanska inicijativa za eu

Vojvođanska inicijativa za EU (http://www.vieu.org.rs ) je mreža organizacija civilnog društva osnovana 9. marta 2016. godine u cilju unapređenog učešća javnosti i građana u reformskim procesima usmerenih ka pridruživanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Vojvođansku inicijativu za Evropsku uniju su potpisivanjem Sporazuma o osnivanju formirale sledeće...

Mreža za razvoj Subotice
Mreža za razvoj osnovana je na inicijativu Grada Subotice u cilju unapređenja saradnje i koordinacije institucija javnog, civilnog i privatnog sektora uključenih u pripremu i realizaciju projekata prema domaćim i stranim programima i fondovima podrške koji mogu da se iskoriste za razvoj Grada u svim oblastima života. Mreža za razvoj ima za cilj objedinjavanje lokalnih resursa, organizacijskih kapaciteta, znanja i ekspertize za efikasno praćenje i realizaciju ciljeva definisanih razvojnim dokumentima Grada.