Publikacija “Subotica – Evropski grad interkulturalnosti”

Projekat “Subotica – Evropski grad interkulturalnosti” finansira sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Mreža danas broji preko 100 evropskih gradova iz većine država članica Saveta Evrope i koristi brojne mogućnosti finansijskih instrumenata podrške Evropske unije u oblasti kulture, lokalnog inkluzivnog i održivog...

U Subotici održan seminar „Subotica – Evropski grad interkulturalnosti“

U Plavoj sali Gradske kuće u Subotici je 17. aprila održan seminar “Subotica – Evropski grad interkulturalnosti”, sa gostima iz Saveta Evrope i grada Ređo Emilija. Na promociji mreže interkulturalnih gradova, čiji je jedan od osnivača grad Subotica, govorili su: član gradskog veća za kulturu...

Međunarodna konferencija – Tilburg, Holandija

14-17 aprila, 2009.

Interkulturalnost i lokalna samouprava: osnaživanje zajednice, bolji gradovi Socijalna integracija i interkulturalnost u evropskim gradovima

Konferencija  je radnog karaktera i ima za cilj razmenu dobre prakse upravljanju na lokalnom nivou uz učešće predstavnika lokalne samouprave, nacionalnih zajednica, nevladinih organizacija kroz predstavljanje uz prethodno dostavljanje studije slučaja. Biće pozvan i jedan broj eksperata koji će svojim radovima, komentarima i predlozima obogatiti raspravu i doprineti boljem razumevanju reforme javne uprave u kontekstu pružanja usluga građanima.

Evropski gradovi interkulturalnosti – demokratska uprava u multietničkim lokalnim zajednicama
Zajednički program Saveta Evrope i Evropske komisije Strazbur, 2 mart 2009.

Sastanak gradskih koordinatora uključenih u pilot projekat Drugi sastanak koordinatora okupio je više od 30 učesnika it gradova uključenih u pilot projekat, eksperata Saveta Evrope kao i predstavnika nevladinih organizacija. Prisutna je bila i ekipa novinara YU Eco Televizije, Subotica, koja je snimala skup, intervjuisala veći broj učesnika u cilju pripreme serijala pod nazivom Evropske in naše teme“, zajedničkog projekta sa Agencijom lokalne demokratije Subotica, uz podršku Fonda za neprofitni sektor Vojvodine.

Evropski gradovi interkulturalnosti

Februar 2009 Grad Subotica uključen je u Zajednički program Saveta Evrope i Evropske unije pod nazivom: Evropski gradovi interkulturalnosti. Novoformirana mreža gradova koju čini 14 gradova Evrope, između ostalog: Reggio Emilia (Italija), Lion (Francuska), Lublin (Poljska), Patras (Grčka), Tilburg (Holandija), Berlin-Neukeln (Nemačka), Oslo, ostvaruje saradnju i razmenu dobre prakse u oblastima lokalne uprave u multietničkim zajednicama, afirmacije kulturnog nasleđa, javnog informisanja i obrazovanja. Program saradnje i partnerstava gradova započet u 2008., zamišljen je kao kontinuirana aktivnost uz mogućnost razvijanja zajedničkih projekata za finansiranje kod EU fondova. Direktorat za kulturu Saveta Evrope zadužen je za planiranje i koordinaciju aktivnosti: www.coe.int/interculturalcities

Evropski gradovi interkulturalnosti – Subotica 2009

Oktobar 2008 Na osnovu zaključaka i preporuka usvojenih na Okruglom stolu o međunacionalnoj toleranciji u organizaciji Centra lokalne demokratije Subotica održanom 30 avgusta 2007.  predloženo je da se Subotica kandiduje učešće u pilot programu Saveta Evrope i Evropske unije pod nazivom Evropski gradovi interkulturalnosti. Na osnovu zajednički pripremljenog i dostavljenog predloga i nakon posete delegacije Saveta Evrope Subotici u februaru 2008., Subotica je izabrana u grupu od 12 evropskih gradova interkulturalnosti. Predlogom ovog projekta, Centar lokalne demokratije i grad Subotica zajednički doprinose realizaciji aktivnosti kojima otpočinje intenzivna saradnja i funkcionisanje novoformirane mreže evropskih gradova interkulturalnosti u čijem sastavu su između ostalog gradovi kao Lublin, Norwich , Reggio Emilia, Lion.