EIDHR PHOTO GALLERY
AKTIVNOSTI NA PROJEKTU „LOKALNA PARTNERSTVA ZA TOLERANCIJU”.
U Novu godinu u saradnji sa mesnim zajendicama
U Novu godinu u saradnji sa mesnim zajendicama (MZ)
Januar 2009

Poslednje nedelje u 2008. godini deo projektnog tima Centra za lokalnu demokratije (LDA) Subotica posetio je sedam mesnih zajednica: Željezničko naselje, Mali Bajmok, Novo Naselje, Gat, Prozivka, Centar 3 i Mala Bosna uručujući im Priručnik za predstavnike lokalne samouprave, rezultat zajedničkog preojekta Lokalna partnerstva za toleranciju, podržanog od strane Evropske Komisije, u sklopu programa: Evropski instrumenti za Demokratiju i ljudska prava. Projekt s ciljem prevencije i rešavanja konflikata u lokalnim sredinama, promovisanja tolerancije i poštovanja različitosti, poticanje internacionalnog dialoga sa nacionalnim manjinama o stepenu poštovanja ljudskih prava, nakon niza istraživanja, treninga, sastanaka i tribina ima jedan od rezultata: Lokalna partnerstva za interkulturalno razumevanje i toleranciju Priručnik za predstavnike lokalne samouprave na engleskom i na srpsko-mađarskom jeziku.

Tematski seminar polna ravnopravnost

Jun 2008Tematski seminar polna ravnopravnost, specifičnosti položaja, potreba i učešća žena i ranjivih  društvenih grupa unutar  mesne zajednice GAT održan je u okviru drugog kruga implementacije projekta Lokalna parterstva za toleranciju u MZ Gat. Baziorano na Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima  i završno sa Evropskim...

Trening omladinskih lidera

Maj 2008LDA Subotica nastavlja svoje aktivnosti na implementaciji projekta Lokalna partnerstva za toleranciju koji se realizuju uz podrške Evropske unije, programom za 2007/2008 godinu, namenjenog poboljšanju interetničkog dijaloga i tolerancije kroz unapređenje učešća građana na lokalnom nivou. Korisnici ovoga programa su lokalne nevladine orgaizacije i...

Tematski seminar na temu Ljudska i manjinska prava u mesnim zajednicama
Tematski seminar na temu Ljudska i manjinska prava u mesnim zajednicama
Maj 2008

Jedna od aktivnosti koja se realizuje uz podršku Evropske unije u okviru projekta Lokalna patnerstva za toleranciju bio je tamatski seminar natemu Ljudska i manjinska prava u mesnim zajednicama, koji se održao 15. maja u mesnoj zajednici Prozivka, usmerenu pre svega na metode komunikacije u različitim etničkim zajednicama. Lokalni ekspert Aleksandra Vujić, direktorica Vojvođanskog centra za ljudska prava predstavila je prisutnima Alternativni izveštaj o implementaciji Povelje o Rergionalnim i manjinskim jezicima u Srbiji, koja je podnesena Savetu Evrope 30. juna 2007 na razmatranje. Vojvođanski centar za ljudska prava je partnerska organaizacija Centru lokale demokratije, pri monotirigu implementacije manjiskih jezika u Vojvodini i u isto vreme sprovode monotoring aktivnosti u Srbiji sa Mrežom komiteta za ljudska prava u Srbiji (CHRIS). Rešavanje konflikata i ljuska i manjinska prava su potrebna u svakodnevnom životu mesnih zajednica, kako za grupu tako i za pojednice u konsultacijama sa građanima, radeći pri tome sa specifičnim fokus grupama, koje se obraćaju mesnim zajednicama po pitanju različitih zahteva.
Aktivnosti na projektu „Lokalna partnerstva za toleranciju”
Projekat podržan od Evropske komisije traje 12 meseci (od juna 2007. do kraja maja 2008.)

Realizatori: Agencija – Centar lokalne demokratije ALD Subotica i Centar za multikulturalnost

U saradnji sa Opštinom Subotica, mrežom lokalnih civilnih organizacija SuCivitas zajednički realizuju projekat namenjen jačanju kapaciteta mesnih zajednica za unapređenje participacije i uključenosti građana u rad lokalne samouprave, efikasno rešavanje potreba građana i pripadnika različitih manjinskih zajednica, uvažavajući evropske standarde i pozitivnu praksu participacije građana u lokalnoj samoupravi, interetničkog razumevanja i tolerancije.