DAN EVROPE U NOVOM BEČEJU
DAN EVROPE U NOVOM BEČEJU
7. - 8. maj 2010.

PAAD centar za sociokulturloške izuzetnosti u saradnji sa Centrom lokalne demokratije Subotica i uz podršku Instituta za odžive zajednice i  USAID-a obeležio je ove godine Dan Evrope u Novom Bečeju. U manifestaciju obeležavanja uključila se Kancelarija za mlade Novi Bečej, Kancelarija za lokalno-ekonomski razvoj i PR služba opštine Novi Bečej kao i nevladine organizacije „Omladinski klub Novoga Bečeja – NBO“ i srednja škola Novi Bečej. Medijski pokrovitelji manifestacije bio je JP Radio Novi Bečej & www.infonb.net.

DAN EVROPE U KOVAČICI
DAN EVROPE U KOVAČICI
7. - 8. maj 2010.

Po prvi put u Kovačici obeležavanje Dana Evrope organizovano je kao ulična manifestacija za građane , dok je do sada bilo organizovano samo za mlade članove Omladinskog saveta opštine Kovačica.

DAN EVROPE U KIKINDI
DAN EVROPE U KIKINDI
6. - 9. maj 2010.

U Kikindi je „Centar za podršku ženama“ od 6. do 9. maja 2010. godine u saradnji sa Centrom lokalne demokratije Subotica, i uz podršku Instituta za odžive zajednice i USAID-a održao promotivne aktivnosti u cilju obeležavanja i popularizacije Dana Evrope,  širenja evropskih vrednosti i upoznavanja građana sa zemljama EU.

DAN EVROPE U BAČU
DAN EVROPE U BAČU
7. – 9. maja 2010.

Klub mladih ’’UM’’ iz Bača u saradnji sa Centrom lokalne demokratije Subotica, i uz podršku Instituta za odžive zajednice i  USAID-a obeležio je ove godine Dan Evrope u opštini Bač.

Obeležavanje Dana Evrope trajalo je od 7. do 9. maja organizovanjem štanda u centru Bača ispred Kluba mladih ’’UM’’ gde su se prolaznicima delili promotivni materijali dobijeni od ambasada zemalja članica Evropske unije i promovisanjem digitalne publikacije projekta “Lokalne koalicije za EU integracije”.

DAN EVROPE U APATINU
DAN EVROPE U APATINU
7. -  8. maj 2010.

Ribolovački klub „VIDRA“iz Apatina u saradnji sa Centrom lokalne demokratije Subotica, i uz podršku Instituta za odžive zajednice i  USAID-a obeležio je ove godine Dan Evrope u Apatinu.

THE DAY OF EUROPE IN SUBOTICA
DAN EVROPE U SUBOTICI
7. maja 2010.

Svake godine počev od 9. maja 1985. godine obeležava se Dan Evrope, ove godine 2010 sa posebnim naglaskom obeležavanjem 60 godina od donošenja Schuman-ove  deklaracije. Na taj dan skoro svi veći gradovi Evrope organizuju brojne manifestacije u znak podrške ideji Evropskih integracija.

TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE
TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE

27. januar 2010.

Turistička organizacija, Bač

Četvrti u nizu trening seminar projekta „Lokalne koalicije za EU integracije“, Centar lokalne demokratije iz Subotice održao je u Baču. Seminar je održan je u sredu,  27. januara 2010. godine, u sali Centra za socijalni rad, sa početkom u 11 časova. Cilj održavanja seminara isti je kao i u drugim opštinama - što bolje predstavljanje ciljeva i aktivnosti ovog projekta učesnicima u Baču.

TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE
TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE

28. januar 2010.

Svečana sala opštine Novi Bečej

U kontekstu realizacije projekta „Lokalne koalicije za EU integracije“, Centar lokalne demokratije Subotica održao je poslednju u nizu seminara. Seminar u Novom Bečeju održan je u petak,  28. januara 2010. godine, u opštinskoj sali za sastanke, sa početkom u 11 časova. Cilj održavanja seminara isti je kao i u drugim opštinama - što bolje predstavljanje ciljeva i aktivnosti ovog projekta učesnicima u Novom Bečeju.

Drugi deo projektnih aktivnosti
Drugi deo projektnih aktivnosti

U paredstojećem kvartalu su predviđene sledeće aktivnosti sastanci, konzultacije i komunikacije sa ekspertima na projektu, partnerskim organizacijama i izrada preporuke za opštine uključene u projekat: Apatin, Kikinda, Kovačica, Novi Bečej, Bač i Subotica. Preporuke trebaju biti izrađene kao jedan od glavni alati zagovaranja za postizanje konačnog cilja akcije - uspostaviti funkciju koordinatora za Evropske integracije u strukturi lokalne vlasti. Nakon dizajniranja i publikovanja digitalne publikacije koje predstavljanju preporuke eksperata, publikacija će biti predstavljena građanima, medijima, predstavnicima nevladinih organizacija, odabranim funkcionerima lokalnih vlasti i drugih relevantnih institucija. U saradnji sa nevlaidnim organizacima iz opština koje obuhvata projekat uspostavljaće se lokalne koalicije i saradnja radi na aktivnostima zagovaranja i vidljivosti projekta u lokalnim opštinama.

Lokalne Koalicije za EU Integracije, Kovačica
Trening seminar: Lokalne Koalicije za EU Integracije, Kovačica

11. decembar 2009.

Gradska kuća, Kovačica

Lokalna samouprava Kovačica bila je domaćin drugog seminara u sklopu projekta Lokalne koalicije za EU integracije. Skup je otvorila Jarmila Ćendić, kooridnator društvenih poslova, sam projekat i njegove ciljeve predstavio je Milan Bošnjak, člana projektnog tima zadužen za projektne aktivnosti. Obuku je vodila Nadia Skenderović Ćuk, zamenica specijalnog predstavnika Generalnog sekretara u Srbiji. Seminar je okupio više od 40 učesnika, predstavnika lokalnih vlasti, mesnih zajednica, opštinskih institucija i predstavnike nevladinih organizacija.