Otkrijte EU Info Point Subotica!
Otkrijte EU Info Point Subotica!
Jun 2011 Centar Lokalne Demokratije (LDA) Subotica se još više uključuje u rad sa mladima i pitanjima EU kroz implementaciju projekta “EU Info Point Subotica”.
Memorandum o saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Srbije

Decembar 2008 Centar lokalne demokratije, Subotica 10. decembra 2008. godine potpisao je Memorandum o saradnju u procesu evropskih integracija sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Srbije. Imajući u vidu dosadašnju ulogu nevladinih organizacija u izgradnji demokratskog, građanskog društva u Srbiji i njihov doprinos u širenju evropskih...