VOLONTERIZAM

KOJI SU TI PLANOVI ZA 2011/2012 GODINU?ŠTA?


Evropski Volonterski Servis  (EVS) pruža mogućnost mladim ljudima da iskuse život u drugoj zemlji u periodu od 2 do 12 meseci, istovremeno razvijajući svoje veštine i stičući nove. Širok je spektar izbora. Projekti mogu podrazumevati razne aktivnosti, kao što su: rad sa decom, mladima, starima, osobama sa posebnim potrebama, aktivnosti vezane za umetnost, kulturu, sport itd.