DOKUMENTI

Statut Na osnovu člana 6. i 10. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ (Službeni list SFRJ» broj 42/90), Osnivačka skupština Udruženja građana «Centar lokalne demokratije» Subotica, na samoj sednici održanoj dana 22.07.1998. godine, usvojila...