INFO DESK

Konkurs za ustanove i pojedince koji se bave kulturomŠvajcarski program za kulturu podržava razmenu i saradnju unutar zemlje kao i među zemljama obuhvaćenim Programom. Saradnja sa zemljama koje su ranije bile uključene u Program: Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska takođe može biti podržana. Saradnja sa...