Lični projekat od EVS volontera LDA Subotica

30 Jun LIČNI PROJEKAT OD EVS VOLONTERA LDA SUBOTICA

Jun 2011

Subotica i različitosti: istraživanje kulturne i jezičke različitosti u gradu

EVS volonteri Centra lokalne demokratije Subotica, Gregoire Vialleton i Agnes Rivet, su prezentovali website kao rezultat njihovog ličnog projekta.

Koncepcija EVS programa dozvoljava volonterima da kreiraju i implementiraju projekat, vođen ličnom inicijativom u sklopu zadatih okvira akreditovane domaćinske organizacije (organizacije koja prima volotera na dugoročno stažiranje) – više informacija o programu Evropski volonterski servis dostupno je na vebsajtu posvećenom EU Info Pointu (infopointsubotica.eu) ili kontaktirajte koordinatorku za omladinske programe Dejana Bibić (evs_subotica@hotmail.com ili mobilni 065 91 31 948)

Projekat ‘Subotica i različitost’ je fokusiran na istraživanje kulturne i lingvističke različitosti ovog grada, u cilju uočavanja o stepenu interakcije među nekoliko nacionalih zajednica koje tu žive. Projekat je obuhvatio različite aspekte, s jedne strane istraživanje same teme i s druge strane intervjuisanjem  stanovnika koji potiču iz različitih struktura i društvenih grupa. Rezultati su postavljeni na website:

suboticadiversity.weebly.com

Izrada website-a je takođe jedna od aktivnosti inostranih volotera koji su time obuhvatili prikupljene informacije s ciljem davanja osnovih informacija o poimanju kulture grada Subotice od strane volontera. Vebsajt je namenjem svima koji su spremni dati svoj doprinos što mogu učiniti pismenim putem na web strani ‘Blog’.

 

Dakle, vebsajt je na engleskom jeziku  ali bismo voleli da imamo na srpskom i na mađarskom jeziku. Tražimo prevodioce. Ako ste zainteresovani, molim vas kontaktirajte nas:

agnes.rivet(at)gmail.com

gregoirevialleton(at)gmail.com

 

Lepo se provedite u poseti našeg vebsajta!

{webgallery} Lični projekat od EVS volontera LDA Subotica Lični projekat od EVS volontera LDA Subotica Lični projekat od EVS volontera LDA Subotica {/webgallery}