06 Jun LOKALNE INICIJATIVE MLADIH – OTVORENI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, Civil Society Facility

Operating Grants to IPA CSO Association Support to regional thematic associations

CENTAR LOKALNE DEMOKRATIJE SUBOTICA

Poziva neformale grupe mladih i udruženja mladih koje deluju na području grada Subotice da podnesu svoje projektne predloge za lokalne inicijative mladih, koje će doprineti:

  • Jačanju kapaciteta mladih (neformalnih grupa mladih i udruženja mladih) za aktivno građanstvo i učešće u javnom životu njihovih loklanih zajednica, posebno u procesima kulturne participacije;
  • Povećanju pristupa mladih kulturi i kreativnim alatkama, posebno mladih sa smanjenim mogućnostima;
  • Povećanju fokusa javnih vlasti u ciljanim lokalnim zajednicama na potrebe mladih i uspostavljanje veće multi-sektorske saradnje u podsticanju učešća mladih.

Rok za podnošenje projektnih predloga je: 30.06.2017.godine u 17h.
Poziv za podnošenje predloga projekata, aplikacioni formular, kao i smernice poziva možete preuzeti  OVDE.