Lokalne Koalicije za EU Integracije, Kovačica

03 Mar Trening seminar: Lokalne Koalicije za EU Integracije, Kovačica

11. decembar 2009.

Gradska kuća, Kovačica

Lokalna samouprava Kovačica bila je domaćin drugog seminara u sklopu projekta Lokalne koalicije za EU integracije. Skup je otvorila Jarmila Ćendić, kooridnator društvenih poslova, sam projekat i njegove ciljeve predstavio je Milan Bošnjak, člana projektnog tima zadužen za projektne aktivnosti. Obuku je vodila Nadia Skenderović Ćuk, zamenica specijalnog predstavnika Generalnog sekretara u Srbiji. Seminar je okupio više od 40 učesnika, predstavnika lokalnih vlasti, mesnih zajednica, opštinskih institucija i predstavnike nevladinih organizacija.

Osim stručne prezentacije, gđa Ćuk plaća mnogo pažnje na decentralizaciju vlasti kao dugoročnog procesa demokratizacije – ne samo u smislu poštovanja načela supsidijarnosti, ali i u smislu prihvaćanja vrednosti demokratskog upravljanja i stvaranje novih način razmišljanja, te političke kulture na lokalnom niviu. Prema njenim rečima, građanski orijentisana lokalna uprava je, krajnji cilj tranzicije koji je u toku u našoj zemlji, s obzirom na teške nasljeđe autokratske vladavine, težak i dugotrajan proces. Stoga, osim potrebne zakonske izmene i provođenja zakona, proces zahteva obrazovane građane i njihova udruženja s jedne strane i lokalne politike / donositelja odluka sa druge, sposobanih za stvaranje partnerstva na temelju efektivne saradnje.

Mogućnosti finansiranja unutar postojećih programa regionalne politike EU-a, zahtevaju stvaranje opštinskih struktura i odgovorniju lokalnu samoupravu, a čim Srbija stekne status zemlje kandidata, povećan broj podrške programima će biti dostupni za naše lokalne samouprave.

Tokom interaktivne radionice, postavljena pitanja su o mogućnosti uspostavljanja adekvatne osnove za regionalizaciju Srbije s obzirom da je to područje postalo visoko ispolitizovano. Dalji interes učesnika bio je u vezi sa praksom lobiranja za EU financiranje i otvaranje predstavništva lokalnih vlasti u Bruxellesu. Iskustvo i neke dobre lokalne prakse saradnje Slovačke, Rumunije, Italije i drugih bile su spomenute od strane prisutnih na debati.

Predstavnik opštinske turi stičke organizacije istknuo je kako je još uvek sporo i sporadično umrežavanje unutar civilnih organizacija, ne samo na lokalnoj nego na regionalnom nivou Vojvodine. Lokalni ekonomski razvoj strategije oslanja se mnogo na korištenje turističkih potencijala, ali se u praksi ne dolazi do potrebanog umrežavanja i stvaranja regionalne strukture sposobne za apsorbciju više sredstava iz Evropskih fondova.

Tokom zaključenja seminara, Jarmila Ćendić istakla je kako je za opštinu veoma značajno umrežavanje sa lokalnim nevladinim organizacijama i drugim institucijama i gradovima u regionu kao dodatni alata na raspolaganju lokalnim vlastima za poboljšanje svojih kapaciteta kao priprema za učestvovanje u programima Evropske unije koji su već otvoreni za opštine u Srbiji.

 

{webgallery} Lokalne Koalicije za EU Integracije, Kovačica Lokalne Koalicije za EU Integracije, Kovačica Lokalne Koalicije za EU Integracije, Kovačica Lokalne Koalicije za EU Integracije, Kovačica {/webgallery}