01 Feb LOKALNI GRAĐANSKI MONITOR: PREVIŠE INFORMACIJA, A PREMALO INFORMISANOSTI

Lokalni građanski monitor realizuje se u okviru projekta WeBER, čije su aktivnosti usmerene na praćenje i izveštavanje o napretku reforme javne uprave u Srbiji u šest ključnih oblasti definisanih u skladu sa SIGMA principima javne uprave. Reforma javne uprave jedna je od važnijih tema za zemlje kandidate u procesu pristupanja Evropskoj uniji, pa su i aktivnosti u okviru ovog projekta usmerene u pravcu uključivanja organizacija civilnog društva u reformu javne uprave, tim pre što je pokazano da organizacije nemaju dovoljno kapaciteta da prate taj proces.

Učesnici fokus grupe prodiskutovali su u kojoj meri je Informator o radu organa Grada Subotice, kao i celokupan zvanični veb-sajt subotičke lokalne samouprave transparentan, informativan, prilagođen potrebama korisnika. Predstavnici medija i organizacija civilnog društva su imali priliku da daju svoju ocenu o temi tokom održavanja drugog okruglog stola, organizovanog u sklopu realizacije projekta “Lokalni građanski monitor”, čiji je nosilac Centar lokalne demokratije Subotica (LDA Subotica).
Više o zaključcima učesnika fokus grupe pročitajte na linku: http://maglocistac.rs/lokalni-gradanski-monitor-previse-informacija-a-premalo-informisanosti/