30 Jul MEĐUNARODNI DAN MLADIH

12. Avgust 2008

Međunarodni dan mladih obeležava se od 1999. godine kada ga je Generalna skupština UN uvrstila u zvaničan kalendar međunarodnih datuma UN. Centar lokalne demokratije Subotica, u saradnji  Centrom za omladinski rad, Lokalnom kancelarijom za mlade i Parlementom Ekonomskog fakulteta u Subotici obeležio je ovaj dan pod različitim sloganima organizacija koje se bave mladima i skromnim kulturno zabavnim programom. Na manifestaciji obeležavanja međunarodnog dana mladih od strane Centra lokalne demokratije promovisan je program razmene volontera u okviru programa Evropske unije European Voluntary Service EVS koji se odnosio na mlade od 18 do 30 godina koji su spremni provesti 6 do 12 meseci na radu na nekom projektu kako bi stekli iskustva u stranoj zemlji.

EVS u Subotici

{webgallery}MEĐUNARODNI DAN MLADIHMEĐUNARODNI DAN MLADIHMEĐUNARODNI DAN MLADIHMEĐUNARODNI DAN MLADIHMEĐUNARODNI DAN MLADIHMEĐUNARODNI DAN MLADIH{/webgallery}