28 May NOVI KONCEPT INTERKULTURALNOG DIJALOGA – KULTURNA PARTICIPACIJA MLADIH U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Centar lokalne demokratije – LDA Subotica, povodom Dana Evrope, organizovao je koncert pod nazivom „Rock in Park“ 10. maja 2019. godine u Parku Ferenca Rajhla u Subotici u okviru EU projekta „Divided Past Joint Future“ koji realizuje vodeći partner OKC Banja Luka. Na koncertu su nastupili: Last Hope (Sofija, BG), Straight Mickey and the Boyz (Beograd), Nafta, The Valley, D ZOO, Ana Never i Neprijatno mi je.

LDA Subotica realizuje projekat pod nazivom New Intercultural Concept koji ima za cilj podsticanje kulturne participacije mladih u lokalnoj multietničkoj zajednici, a sastoji se od niza interaktivnih kreativnih radionica i organizacije koncerta mladih muzičara i bendova iz Subotice i regiona. U okviru programa, subotički umetnici su ukrasili zgradu Otvorenog univerziteta muralom sa motivima parka Ferenca Rajhla i okolnih građevina.

Osim neformalnih omladinskih grupa, kao partner na ovom projektu uključena je i Gradska biblioteka.