29 Jul Novi uslovi za apliciranje za Mikrokredit

LDA je u saradnji sa Bankom Intesom poboljšala je uslove za Mikrokredit. Došlo je do promene osnovnih uslova, poput visine iznosa kredita, kamatne stope, perioda otplate, kao i troškova obrade kredita u banci da bi se sto više izašlo u susret preduzetnicima.

Zbog velikog interesovanja donja i gornja granica iznosa kredita su promenjene. Sada se može se aplicirati za iznose od 1.000 pa sve do 30.000 eura. Nominalna kamatna stopa smanjena je sa 7% na 5.5% + 3M euribor što predstavlja veliku povoljnost. Da bi se olakšalo vraćanje sredstava period otplate je produžen sa 3 na 5 godina.

Još jedna povoljnost je da su troškovi obrade kredita regulisani na osnovu iznosa kredita. Jednokratna naknada za obradu aplikacije je korigovana i kreće se u intervalu od 1 do 1,5% na odobreni i iznos zavisi od roka kredita.

 

Nikola Isakov
Asistent na projektu
Mikrokreditna sema za početne aktivnosti za mlade preduzetnike u Jugoistočnoj Evropi