23 Mar Obeležavanje Međunarodnog dana mladih – video omladinskih saradnika Regionalne platform za učešće i dijalog mladih Balkana

  1. avgusta se obeležava Međunarodni dan mladih. Ove godine ovaj dan je proslavljen kroz video, kreiran od strane omladinskih saradnika Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana.

Video pod nazivom “Balkan Youth Unplugged” su snimili mladi iz regiona, koji su zajedno radili na istu temu i sa istim ciljem: da čuju mišljenja mladih ljudi u vezi sa problemima sa kojima se suočavaju i njihovim potrebama. Video je postavljen na stranice Agencija/Centara lokalne demokratije na Međunarodni dan mladih.

Omladinski saradnici iz Mostara, Vlore, Knjaževca, Peći, Zavidovića, Nikšića, Subotice, Kavadaraca i Prijedora su postavili sledeća pitanja mladima iz njihove lokalne zajednice “Zašto je dobro biti mlad?”i “Koji su problem sa kojima se mladi suočavaju?” Kako bi doznali stavove i mišljenja mladih iz regiona, i tako podigli svest mladih o važnosti omladinskog aktivizma i učešća mladih u procesima donošenja odluka.

Možete pogledati video na sledećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=8Oho9Ofh-Yk