25 Jan Održana promotivna radionica u Resursnom centru

Februar 2014

U okviru projekta “Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština” SNET.EU, 11. februara održana je promotivna radionica u Resursnom centru.

Učestvovali su predstavnici obrazovnih i kulturnih institucija iz Subotice.

Cilj radionice je bio, upoznavanje učesnika sa programima i projektima Evropske unije, kao i podizanje kapaciteta zaposlenih za njihovo pisanje i sprovođenje, s obzirom da postoji značajna potreba za podizanjem nivoa znanja i informisanosti o ovim temama.

U provom delu programa predstavljen je primer dobre prakse, gde je Erika Kudlik , šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, održala prezentaciju o projektima prekogranične saradnje Mađarska-Srbija koje je kancelarija sprovela, i približila sam tok projekta od njegove ideje do realizacije, sa namerom da prisutnima u kratkim crtama prikaže celinu projektnog ciklusa.

Stanka Parać Damjanović, menadžer projekta, je predstavila programe Evropske unije, dostupne informacije o novom programskom periodu,  kao i sam process popunjavanja aplikacionog formulara i logičke matrice, kao neophodnih dokumenata za podnošenje većine projekata.

Treći deo radionice se sastojao od prikaza budžeta predloga projekta, gde je Vladimir Perović, projektni koordinator sa Otvorenog univerziteta, objasnio učesnicima sam tok popunjavnja budžeta, a takođe je predstavio i tenderske procedure po kojima se sprovode nabavke u okviru EU projekata.

Učesnici su ukazali na potrebu nastavka ovakvih radionica, gde bi imali mogućnost da se detaljnije upoznaju sa potrebnim znanjima i veštinama, kako bi u budućnosti bili uspešniji u podnošenju projekata na različite fondove EU.