02 Jun Održan seminar u Apatinu na temu “Saradnja i umrežavanje kao mogućnost za razvoj pograničnog regiona“

Maj 2013

U okviru projekta Podrška umrežavanju gradova i opština koji finansira Evropska unija, IPA prekogranični program Hrvatska-Srbija, 28. i 29. maja je održan seminar u Apatinu, Banja Junaković.

U okviru projekta Podrška umrežavanju gradova i opština koji finansira Evropska unija, IPA prekogranični program Hrvatska-Srbija, 28. i 29. maja je održan seminar u Apatinu, Banja Junaković.

Seminar pod nazivom Lokalne samouprave i EU integracije: Saradnja i umrežavanje kao mogućnost za razvoj pograničnog regiona je okupio predstavnike lokalnih samouprava i NGO koji su imali prilike da kroz tematska stručna izlaganja bolje razumeju ključne aspekte regionalizacije u EU i programskim zemljama, evoluciju odgovarajućeg zakonodavnog okvira i institucija, kao i ulogu regija kao aktera društveno-ekonomskog razvoja. Učesnicima su takođe bili  prezentovani primeri uspešnih regionalnih razvojnih projekata finansiranih kroz EU strukturne fondove, predstavljeni prioriteti Dunavske strategije i mogućnosti za razvoj pratećih inicijativa, razmena znanja i umrežavanje na europskom nivou. Pored toga predstavljena je i evaluacija regionalnih i prekograničnih inicijativa, kao i pripreme Hrvatske za pristup fondovima regionalne politike EU.

Glavne teme koje su bile razrađene su značajne za približavanje lokalnih samouprava procesu EU integracija, a učesnici su imali priliku da se sa njima upoznaju preko izlaganja stručnjaka iz Srbije, Hrvatske, Mađarske i Velike Britanije. Svoje znanje i uvide su sa prisutnima podelili prof. Borislav Stojkov-PALGO centar Beograd, prof. Veran Stančetić-Univerzitet Singidunum Beograd, Tamas Gyulai-direktor Eurotech doo Segedin, Nada Kožul-projektni menadžer Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, a gost seminara je bio i Roger Lawrence, član Upravnog odbora ALDA-e i član gradskog veća Wolverhamptona.

Saradnja i umrežavanje su nastavljeni i kroz neformalni deo seminara koji je obuhvatio posetu Opštini Apatin kao i voznju brodom na Dunavu. Nakon dve nedelje se održava seminar sa druge strane granice, u Vukovaru, gde će se nastaviti razvoj kapaciteta i razmena ideja i znanja.
Održan seminar u Apatinu na temu “Saradnja i umrežavanje kao mogućnost za razvoj pograničnog regiona“ Održan seminar u Apatinu na temu “Saradnja i umrežavanje kao mogućnost za razvoj pograničnog regiona“ Održan seminar u Apatinu na temu “Saradnja i umrežavanje kao mogućnost za razvoj pograničnog regiona“ Održan seminar u Apatinu na temu “Saradnja i umrežavanje kao mogućnost za razvoj pograničnog regiona“ Održan seminar u Apatinu na temu “Saradnja i umrežavanje kao mogućnost za razvoj pograničnog regiona“ Održan seminar u Apatinu na temu “Saradnja i umrežavanje kao mogućnost za razvoj pograničnog regiona“ Održan seminar u Apatinu na temu “Saradnja i umrežavanje kao mogućnost za razvoj pograničnog regiona“