06 Apr Održan trening na temu volonterizma mladih

Mart 2015

Od 23. – 26. marta, u Knjaževcu je održan trening za saradnike za mlade na temu volonterizma, kao deo godišnjih aktivnosti Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana. Trening je okupio mlade  iz pet zemalja Balkana: Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova.

Cilj ove obuke je bio upoznavanje mladih sa osnovama volonterskog rada, njegovim izazovima i koristima koje donosi za zajednicu. Trening je omogućio mladima da analiziraju stanje i potrebe volonterizma u njihovim zajednicama, kao i da se upoznaju sa metodama selekcije, upravljanja i motivisanja volontera. Program je obuhvatio razmenu informacija o zakonodavnim okvirima, kao i praksama o volontiranju u različitim zemljama Balkana.

Volonterski rad je jedna od važnijih tema kada je u pitanju učešće mladih i dijalog, jer uključuje angažovanje mladih u zajednici. Volonterizam, posebno među mladima je veoma popularna tema današnjeg društva, naročito na Balkanu. Ne samo da ovakav vid angažovanja povećava šanse za zapošljavanje mladih zbog izgradnje njihovih kapaciteta, već volonterizam takođe može stvoriti pozitivne dugoročne promene u društvu i doprineti međusobnoj saradnji.

Obuka je uključila i posetu zavičajnom muzeju , kao i sastanak na kojem su mladi imali prilike da se upoznaju sa predstavnicima Saveta za mlade Opštine Knjaževac.

Trening je deo IPA Operativnog granta, Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, koji realizuje ALDA i osam Agencija sa Balkana: ALDA Skopje, ALD Mostar, ALD Knjaževac, ALD Subotica, ALD Prijedor, ALD Zavidovići, ALD Peć i ALD Nikšić.