Održana je radionica u Resursnom centru

26 Dec Održana je radionica u Resursnom centru

Novembar 2013.

U okviru projekta “Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština” SNET.EU, 25. novembra održana je promotivna radionica u Resursnom centru. Učestvovali su predstavnici lokalne samouprave i organizacija civilnog društva iz Stare Pazove.

Učesnici su predstavili svoje aktivnosti i iskustva u implementaciji različitih projekata, kao i planirane oblike saradnje u budućnosti. Iskustva dobre prakse su prikazali Kancelarija za mlade Stara Pazova, Turistička organizacija opštine i opština Stara Pazova.
U teorijskom delu radionice učesnicima je predstavljeno bratimljenje kao uspešan alat saradnje i razmene informacija, znanja i iskustava između opština i njihovih institucija i organizacija. Akcenat je stavljen na mogućnostima razvoja turizma opštine Stara Pazova, uz Dunav kao glavni potencijal, gde je predstavljen projekat regate kao dobar primer razvoja turističkih sadržaja.
Promotivne radionice se organizuju za svaku opštinu učesnicu programa u cilju razvijanja saradnje i umrežavanja na evropskom nivou (twinning programa), razmene dobre lokalne prakse kao i promocije koncepta bratimljenja gradova i opština.