10 Jan Održana osma promotivna radionica u Resurnom centru

Novembar 2013

U okviru projekta “Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština” SNET.EU, 28. novembra održana je promotivna radionica u Resursnom centru. Učestvovali su predstavnici lokalne samouprave i ustanova iz Rume.

Cilj radionice je bio, upoznavanje učesnika sa programima Evropske unije, kao i dodatnim informisanjem o dokumentima aplikacionog paketa koje je potrebno ispuniti radi podnošenja projektnih predloga na fondove EU.

Program radionice se sastojao od predstavljanja primera dobre prakse, prikaz programa Evropske unije, dostupne informacije o novom programskom periodu,  kao i proces popunjavanja samog aplikacionog formulara i logičke matrice, učesnicima je takođe pojašnjen i tok popunjavnja budžeta.

Kroz ovu radionicu učesnici su imali mogućnost da se detaljnije upoznaju sa potrebnim znanjima i veštinama, kako bi u budućnosti bili uspešniji u podnošenju projekata.