Održana promotivna radionica u Resursnom centru

18 Dec Održana promotivna radionica u Resursnom centru

Novembar 2012

U okviru projekta “Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština” SNET.EU, 20. novembra održana je promotivna radionica u Resursnom centru. Učestvovali su predstavnici lokalne samoupravem javnih preduzeća i ustanova iz Subotice.

Cilj radionice je bio, upoznavanje učesnika sa programima i projektima Evropske unije, kao i podizanje kapaciteta zaposlenih za njihovo pisanje i sprovođenje, s obzirom da je evidentna potreba za podizanjem nivoa znanja o apliciranju na EU fondove.
U provom delu programa predstavljen je primer dobre prakse, gde je Melinda Nađ Kišereš iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, održala prezentaciju projekta prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, i približila sam tok projekta od njegove ideje do realizacije, sa namerom da prisutnima u kratkim crtama prikaže celinu projektnog ciklusa.
Stanka Parać Damjanović, menadžer projekta, je predstavila programe Evropske unije, dostupne informacije o novom programskom periodu,  kao i sam process popunjavanja aplikacionog formulara i logičke matrice, kao neophodnih dokumenata za podnošenje većine projekata.
Treći deo se sastojao od prikaza budžeta predloga projekta, gde je Vladimir Perović, projektni koordinator sa Otvorenog univerziteta, objasnio učesnicima sam tok popunjavnja budžeta, a takođe je predstavio i tenderske procedure po kojima se sprovode nabavke u okviru EU projekata.
Učesnici su ukazali na potrebu nastavka ovakvih radionica, gde bi imali mogućnost da se detaljnije upoznaju sa potrebnim znanjima i veštinama, kako bi u budućnosti bili uspešniji u podnošenju projekata na različite fondove EU.

 

Održana promotivna radionica u Resursnom centruOdržana promotivna radionica u Resursnom centruOdržana promotivna radionica u Resursnom centruOdržana promotivna radionica u Resursnom centru