06 Jun “POP-UP” GALERIJE

Otvoreni poziv za mlade umetnike

 “POP-UP” GALERIJE

Centar lokalne demokratije – LDA Subotica sa zadovoljstvom objavljuje otvoreni poziv, namenjen mladim umetnicima, za predstavljanje njihovih umetničkih dela inspirisana kulturnim nasleđem.

Odabrani kandidati će imati priliku da izlože / izvedu svoje umetničko delo u okviru „Letnjih pop-up galerija“, organizovanih u okviru projekta CLINK – Kulturno nasleđe kao spona koja povezuje lokalne zajednice, finansiranog kroz EU program Evropa za građane.

Šta su pop-up galerije?

„Letnje pop-up galerije” zamišljene su kao javni umetnički prikaz koji daje novu svrhu poznatim javnim prostorima, doprinoseći tako novom urbanom identitetu grada. Pop-up galerije podstiču gledaoca na interakciju s umetničkim delom i imaju nameru da podstaknu razgovor i raspravu o relevantnim društvenim pitanjima.

”Letnje pop-up galerije” će biti organizovane u periodu od jula do septembra 2019. godine u 9 lokalnih zajednica s područja 6 zemalja Europske unije i Zapadnog Balkana: Mostar, Prijedor, Zavidovići (Bosna i Hercegovina), Subotica i Knjaževac (Srbija), Nikšić (Crna Gora), Sisak (Hrvatska), Heraklion (Grčka) i Vlora (Albanija).

Ko se može prijaviti?

Poziv za prijavu je otvoren širokom spektru pojedinaca i grupa umetnika starosti od 15 do 30 godina, koji žive u Subotici i okolini. Neformalne grupe umetnika treba da definišu koordinatora tima koji će podneti prijavu u ime grupe. U skladu sa tim, potrebno je da prijava sadrži imena i prezimena svih umetnika koji su uključeni kao i njihove pojedinačne biografije, uz jednu zajedničku Izjavu umetnika.

Uslovi za prijavu:

·         Svi profili umetnika i svi oblici umetnosti su podjednako prihvatljivi (likovna umetnost, street art, grafika, fotografija, instalacije, poezija, književnost, muzika, pozorište, ples, film / video, svetlosni performansi, fuzija umetničkih oblika i / ili drugi oblici umetničkog izražavanja)

·         Umetnički rad mora biti u skladu s opštom temom poziva – kulturno nasleđe (materijano i/ili nematerijalno) lokalne zajednice, njegovo očuvanje, promocija i održivo korišćenje

·         Svi umetnički oblici / umetnički radovi moraju biti spremni za izvođenje ili izlaganje

Logistička podrška

U skladu s propozicijama vezanim uz implementaciju aktivnosti projekta CLINK, LDA Subotica će pružiti logističku podršku odabranim umetnicima u organizovanju njihovog umetničkog izlaganja u okviru „Letnjih pop-up galerija“.

Kako se prijaviti? Molimo Vas da popunjeni obrazac Izjave umetnika i biografiju pošaljete do 30. juna 2019. godine na e-mail: ldasubotica@aldaintranet.org Sve dodatne informacije možete zatražiti do 21. juna 2019. godine putem e-maila: ldasubotica@aldaintranet.org.