26 Mar Pregovori za nastavak kreditiranja u 2010.

„Mikrokreditna šema za početne aktivnosti za mlade preduzetnike u Jugoistočnoj Evropi“ sa svojim veoma konkurentnim finansijskim proizvodom, ili tzv. ALDA kreditom (kako ga bankari i klijenti često nazivaju), imala je veoma dobar odjek i pokazala se veoma zanimljivom za mnoge privredne grane i različite tipove preduzetnika u Srbiji. Činjenicu potvrđuje i celokupan iznos odobren od strane obe LDA kancelarije (LDA Subotica i LDA Niš) koji iznosi EUR 1.085.344,00. Ista činjenica dokazuje veliki napor i uložen trud Centara lokalne demokratije kako bi se u kriznom periodu što bolje plasirala dobra kreditna linija. 

U cilju nastavka projekta „Mikrokreditna šema za mlade preduzetnike u Jugoistočnoj Evropi“, Centar lokalne demokratije Subotica uz saradnju i pomoć Asocijacijom centara lokalne demokratije (ALDA) preduzeo je nekoliko ozbiljnih aktivnosti.

Krajem 2009. godine održan je niz sastanaka kako bi se svi relevantni akteri i partneri projekta uverili u uspešnost samog projekta koja je u Srbiji ostvarena tokom 2009.

Sastanci i pregovori koji su se održavali od druge polovine novembra pa sve do kraja 2009. godine imali su za cilj da prikažu pojedinačan uspeh svake od 12 kancelarija Centara lokalne demokratije koje deluju na području zapadnog Balkana. Najznačajniji prikaz realne slike iz Srbije ostvario se u:

  • U Milanu, 28. oktobra 2009.
  • U Oslu, 15. decembra 2009.

Da podsetimo, rad „na terenu“ koji je krenuo u decembru 2008. stopiran je krajem oktobra 2009. godine. Razlog prestanka kreditiranja vezan je za protokolarne aktivnosti i  procedure koje su se morale ispuniti kako bi mikrokreditna šema nastavila sa realizacijom.

 

Milan Bošnjak

Mikrokreditni konsultant na projektu