Prezentacija Mikrokredita

29 Jul Prezentacija Mikrokredita

Decembar 2008

U ponedeljak 22. decembra 2008. godine u sklopu projekta Mikrokreditna šema, održana je prva prezentacija uslova kreditiranja i potrebne dokumentacije prilikom apliciranja za kredit zainteresovanim privrednicima iz Subotice. Osim povoljne fiksne kamatne stope, finansijski savetnik LDA kancelarije Marija Jonjev pojasnila je namenu kreditne linije, dok je diplomirani pravnik Ladislav Suknovic ukazao prisutnima koja su potrebna sredstava obazbedjena. Asistent na projektu, student mastera na Ekonomskom fakultetu Nikola Isakov, obazložio je preduzetnicima dokumentaciju koja se podnosi i vremenske rokove za dobijanje kredita. Dalji rad Centra lokalne demokratije na podršci privrednicima za dobijanje ove vrste kredita do sledeće prezentacije biće u kancelariji u Subotici na Otvorenom Univerzitetu, kancelarija broj 214, putem e-maila: mikrokredit@aldaintranet.org ili putem telefona 024.554.587 svaki radni dan od 8 do 12 sati.

{webgallery}Prezentacija MikrokreditaPrezentacija MikrokreditaPrezentacija MikrokreditaPrezentacija Mikrokredita{/webgallery}