15 Aug Promocija Evropskog volonterskog servisa

Avgust 2014

LDA Subotica se tokom jula i avgusta uključila u nekoliko aktivnosti promocije i informisanja mladih o Evropskom volonterskom servisu.

Na Summer 3P festivalu, trodnevnom događaju (17-20 jula) održanom na Paliću i na obeležavanju Dana mladih (12. avgust) u parku Ferenca Rajhla, u organizaciji Kancelarije za mlade Subotica, LDA tim je imao priliku da promoviše dostupne programe za mlade koji su u velikom broju posetili ove manifestacije. Glavni fokus je stavljen na temu Evropskog volonterskog servisa, koji predstavlja mogućnost kako za LDA, koji već ima dugogodišnje iskustvo u ovom programu, tako i za mlade, koji su mogli da se informišu o volontiranju u državama članicama EU, kao i širokom spektru mogućnosti u vezi putovanja i studiranja. Realizovane su različite vrste aktivnosti, kao što su ankete i interaktivne igre, kako bi privukle što više mladih, imajući u vidu pristup učenja kroz zabavu. Ishod aktivnosti je bio veoma pozitivan. Zahvaljujući ovim akcijama, primećeno je prisustvo vredne ciljne grupe koja će biti spremna, da iskoristi ove mogućnosti.

Lorenzo Pelliconi EVS volonter
LDA Subotica

{webgallery}{/webgallery}