Prvi sastanak Regionalne platforme za ucesce i dijalog mladih Balkana

11 Feb Prvi sastanak Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana

Januar 2015

ALDA i Agencije lokalne demokratije sa Balkana započele su implementaciju operativnog granta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ prvim sastancima partnera održanim od 27-29. januara u Mostaru, BiH.

Predstavnici Agencija, lokalnih samouprava i mladih su imali prilike da se bliže upoznaju sa ciljevima projekta i definišu pravce razvoja, kao i mehanizme zajedničke saradnje.  Takođe, povod sastanka je bilo strateško planiranje projekta i aktivnosti nove platforme na području Zapadnog Balkana.

Sastanku je prisustvovala i Antonela Valmorbida, generalni sekretar ALDA koja je istakla važnost kreiranja dugoročnog regionalnog partnerstva/strategije mreže za stvaranje boljih uslova za život i rad mladih na Balkanu kao i doprinos većoj povezanosti i integraciji u regionu.

U cilju  sagledavanja opšte situacije i definisanja zajedničkih prioriteta koji će odrediti uspešnu izgradnju regionalne platforme, partneri su imali prilike da prezentuju stanje u svojim lokalnim zajednicama vezano za omladinske politike, lokalne prioritete u oblasti maldih, kao i primere dobre prakse u participaciji mladih na lokalnom nivou.

Pored toga, održan je i sastanak mladih saradnika, koji čine regionalnu omladinsku radnu grupu i koji će aktivno raditi, zajedno sa predstavnicima Agencija lokalne demokratije i opština/gradova partnera, na ostvarivanju ciljeva projekta. U Mostaru su imali prilike da se upoznaju, dobiju osnovne informacije o projektu i učestvuju u planiranju projektnih aktivnosti.

Tokom 2015. biće kreirana nova platforma na području Balkana – mreža organizacija koje će se baviti jačanjem regionalne saradnje i koorinacije izmeđju civilnog društva i vlasti, sa ciljem stvaranja boljeg okruženja za aktivizam i učešće mladih.