07 Apr Radni sastanak Mreže za razvoj Subotice

Februar 2015.

U okviru projekta “Jačanje organizacija civilnog društva za izgradnju međusektorskih partnerstava u realizaciji lokalnih razvojnih strategija: Mreža za razvoj Subotice“, održan je drugi sastanak članova mreže, 20. januara u Plavoj sali Gradske kuće, koji je je imao za cilj dalje razmatranje na temu definisanja misije mreže na osnovu dostavljenog predloga dokumenta, i usvajanje istog na osnovu izjašnjavanja organizacija.

Tema sastanka je bio i tekst sporazuma o osnivanju Mreže, njena organizaciona struktura, prava i obaveze članova mreže, kao i metode za efektivno upravljanje mrežom i izgradnju međusektorskih partnerstava.

Mreža se osniva sa ciljem da unapredi koordinaciju OCD i drugih subjekata koji učestvuju u realizaciji Strategije održivog razvija, a sami ciljevi i očekivani rezultati ovog projekta se u velikoj meri oslanjaju na odavno prepoznatu potrebu za udruživanjem organizacijskih i institucionalnih kapaciteta zarad efikasnije pripreme i izrade razvojnih projekata.