26 Mar Realizacija ALDA mikrokredita u 2009.

Od početka implementacije projekta „Mikrokreditna sema za početne aktivnosti za mlade preduzetnike u Jugoistočnoj Evropi“, Centar lokalne demokratije Subotica je u saradnji sa ekspoziturama Banca Intesa u Vojvodini odobrio iznos od EUR 100.500,00 svojim klijentima. Da podsetimo, rad „na terenu“ koji je krenuo u decembru 2008. pa do kraja oktobra 2009. godine, zasnivao se prvenstveno na aktivnoj komunikaciji sa klijentima, stalnim konsultacijama sa savetnicima i radnicima Banke, kao i aktivnom radu mikrokreditnog konsultanta i celokupnog LDA tima. Kroz kancelariju LDA Subotica obrađeno je više od 80 zahteva, 5 zahteva je uspešno procesuirano, više od 40 kliijenata odbijeno, a isto tako preko 40 njih nije uspelo da obezbedi dovoljno dobre instrumente obezbeđenja.

U proteklim mesecima uspeli smo da uspostavimo veoma kvalitetnu saradnju sa BIB savetnicima u ekspoziturama širom Vojvodine. Stalna komunikacija i odlična radna atomsfera uspostavljena je sa regionalnim centrima Novi Sad, Pnačevo, Bačka Palanka i Zrenjanin. Što se tiče klijenata, skoro polovina njih nisu bili klijenti Banke, čak 35% obrađenih zahteva čine žene preduzetnice, a četrnaest zahteva podnešeni su od strane „start – up“ klijenata. Isto, skoro svaki sektor i grana privrede bila je zainteresovana za ovu vrstu investicione pomoći, mada je većina klijenata iz sektora usluga a zastupljena je i proizvodnja.

„Mikrokreditna šema za početne aktivnosti za mlade preduzetnike u Jugoistočnoj Evropi“ sa svojom veoma konkurentnom kreditnom linijom, ili tzv. ALDA kreditom (kako ga bankari i klijenti često nazivaju), imala je veoma dobar odjek i pokazala se veoma zanimljivom za mnoge privredne grane i različite tipove preduzetnika u Srbiji. Činjenicu potvrđuje i celokupan iznos odobren od strane obe LDA kancelarije (LDA Subotica i LDA Niš) koji iznosi EUR 1.085.344,00. Ista činjenica dokazuje veliki napor i uložen trud Centara lokalne demokratije kako bi se u kriznom periodu što bolje plasirala dobra kreditna linija.

Izveštaj o realizaciji možete preuzeti ovde:

ALDA credit line