24 Sep REGIONAL YOUTH COMPACT for EUROPE

Regional Youth Compact for Europe je trogodišnji projekat koji za cilj ima jačanje OCD-ova, naročito organizacija za mlade na području Zapadnog Balkana i Turske kako bi učinkovitije učestvovali u dizajniranju politika i praćenju procesa EU integracija.

Fondacija Centar za demokratiju (Beograd), Balkanska mreža za loklanu demokratiju (ALDA i Agencije lokalne demokratije sa područja Zapadnog Balkana), CRTA (Beograd), Youth Act Center (Albanija) i SODEM (Turska) će raditi zajedno na različitim aktivnostima koje imaju za cilj jačanje kapaciteta OCD-ova i organizacija koje su posvećene mladima kako bi pratili implementaciju javnih politika, kako bi se uključili u zagovaranje utemeljeno na dokazima kroz strukturirani demokratski dijalog sa fokusom na dobro upravljanje, vladavinu prava, ekonomsko upravljanje, zapošljavanje i reformu socijalne politike. Kombinovani set podizanja sviesti, izgradnje kapaciteta i regionalnih aktivnosti umrežavanja ima za cilj da ojača uticaj OCD-ova u procesu reformi prema EU integracijama.

Balkanska mreža za loklanu demokratiju koja deluje kao konsolidovana platforma za saradnju/savetovanje će uključiti Agencije loklane demokratije, lokalne javne vlasti, OCD-ove i grupe mladih sa područja regiona u politički dijalog povezan sa EU integracijama kroz inovativne mehanizme kako bi se uticalo na javne politike i procese reformi.

Glavni radni paketi projekta koji će biti implementirani na lokalnom i regionalnom nivou uključuju izgradnju kapaciteta, monitoring i zagovaranje, regionalno umrežavanje i razmenu, javnu kampanju i  program dodele bespovratnih sredstava.

Regional Youth Compact implementiraju:

Center for Democracy Foundation, The Association of Local Democracy Agencies (ALDA), ALDA Skopje, Local Democracy Agency Subotica, Local Democracy Agency Montenegro, Local Democracy Agency Mostar, Local Democracy Agency Prijedor, Local Democracy Agency of Kosovo, Local Democracy Agency for Central and Southern Serbia, Local Democracy Agency Zavidovici, Local Democracy Agency Albania, CRTA ,Youth Act Albania i SODEM Turkey.