29 Jul Regionalna partnerstva za interkulturalnu saradnju – Maj 2009

Projektat Evropske komisije – CARDS
Maj 2009

Lokalna samouprava i Centar lokalne demokratije potpisali su prošle nedelje ugovor sa Evropskom komisijom u sklopu programa CARDS finansiranje zajedničkog projekta “Regionalna partnerstva za interkuluralnu saradnju”, koji se sastoji između brojnih programa o sufinansiranju gradskih manifestacija “Dužijance” i festivala “Interetno” u iznosu od 228.560 eura.

Ovu vest na na brifingu kod gradonačelnika saopštila je direktorica kancelarije Centra lokalne demokratije (LDA), Stanka Parać. Ugovor je potpisan na dve godine i ima za cilj afirmisanje Subotice kao multietničke sredine kroz svoje dve reprezentativne manifestacije.

“Poseban kvalitet ovog programa je njegova regionalna dimenzija, jer su u njega uključeni i Osijek, Mostar i engleski grad Wolverhampton (Velika Britanija). Zahvaljujući medijskoj prezentaciji, koju će raditi Wolverhamptonu, ‘Dužijanca’ i ‘Interetno’, a samim tim i Subotica biće promovisani i u Evropskoj uniji”, rekla je Stanka Parać.

Kako je navela, sredstva iz ugovora tokom ove i sledeće godine biće upotrebljena za održavanje međunarodnih skupova, omladinskih kampova, te razvijanju saradnje između partnerskih gradova u regiji tokom “Dužijance” i “Interetna”.

Sa brifinga gradonačelnika Subotice, održanog 11. maja 2009.

CARDSCARDS