Regional Partnerships for Intercultural Exchange - Subotica - Mostar - Osijek

30 Sep O PROJEKTU

Regional partnership for intercultural exchange – Regionalna partnerstvo za interkulturne gradove

Kakav je to projekt?

Krenimo analizu od naziva:

Regionalna: Projekt je regionalan, jer je delovanje u saradnji triju gradova, koji se nalaze u tri zemlje, ali u istoj regiji. Projektne lokacije su: Srbija (Autonomna Pokrajina Vojvodina), Bosna i Hercegovina, Hrvatska, odnosno grad Subotica, Mostar i Osijek, kao i Agenicije lokalne demokratije -LDAs Mostar,  Osijek i Subotica sa njihovim predstavnicima gradskih uprava kao glavnim partnerima u projektu.

Partnerstvo: Projekt funkcioniše kao partnerstvo između Agencija lokalne demokratije u gradovima Subotica, Mostar i Osijek, i gradovima Subotica, Mostar i Osijek. Nadalje, Asocijacija Agencija lokalne demokratije ALDA i medijski centar ‘Light house’ iz Wolverhamptona, podržavaju projekt kao partneri sa svojim iskustvom i ekspertskim oblastima delovanja. Tokom dve godine pet projektnih partnera će ostati u uskoj saradnji tokom celog projekta.

Interkulturalnost: Cilj projekta je podrška za upravljanje raznolikosti u multietničkim zajednicama kao što su Mostar, Osijek i Subotica te poboljšanj uključivanje etničkih manjina, kao i podizanje svesti o bogatstvu etničke tradicije i kulturnih događanja u sudelovanju gradova i regija.

Razmena/Gradovi: Projekt je zamišljen kao regionalna saradnja između civilnih organizacija i gradova kako bi se omogućila razmenu iskustava partnera radi promovisanja najbolje prakse upravljanja  različitostima.

Koji su ciljevi projekta i ciljeva?

Konsolidacija partnerstva između organizacija civilnog društva i javne vlasti za podizanje manjinskih I drugih prava u regiji, posebno između Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine.

Regionalno partnerstvo za interkulturne gradove imaju za cilj promovisati jačanje kapaciteta i podizanje svesti o uticaju pojedinih lokalnih politika, važnost raznolikosti, kao i mehanizme i institucije saradnje s drugim lokalnim akterima koji su uključeni, pre svega, u izgradnju lokalnih građanskih društva i manjinskih zajednica organizacije i veća.

Projekti ciljevi su usko povezani s naporima na jačanju lokalne samouprave na dva važna područja značajna za daljnju integraciju u Evropsku Uniju,  Srbije i zemalja uključenih u akciju radi:
• ostvarivanja manjinskih prava i
• učestvovanja građana u javnom životu na lokalnom nivou.

Koja je ciljna grupa projekata?

Ciljna grupa projekta su pre svega lokalne vlasti, zatim društvo temeljeno na organizacijama civilnog društva, s druge strane etničke manjine, deca, mladi, žene, invalidi, u osnovi koristi od rezultata projekta imaće cela društvena zajednica.

Kako se apliciralo za ovaj projekat i kada je odobren?

Grad Subotica je podneo aplikaciju Evropskoj komisiji u Briselu, departmanu za proširenje i ovaj projekat je službeno odobren od strane Evropske komisije u maju 2009. godine. 

Koliko će trajati projekat?

Projekti i njegove aktivnosti počele su od momenta potpisivanja ugovora u maju 2009. godine, trajaće dve godine, do maja 2011. godine.

Koje su aktivnosti predvi enih projekta?

Projektne aktivnosti su dizajnirane kao podrška upravljanju raznolikostima u multietničkim lokalnim zajednicama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, s ciljem aktivnije uloge civilnog društva za poboljšane uključivanja i učestvovanja manjina u donošenju odluka na lokalnom nivou. Nedavno osnovana opštinska tela poput Opštinsko veće za međunacionalne odnose i Ombudsman u Srbiji i pitanja značajna za funkcioniranje lokalne samouprave u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kao što su političke aktivnosti i poticanje učinkovitog učestvovanja različitih zajednica u procesima donošenja odluka, se u okviru glavi ciljevi koji  se žele postići predviđenim aktivnostima.

Aktivnosti se sastoji od tri komponente:

Komponenta 1:  promocija / vidljivost akcije, uključujući i interaktivnu web-stranicu, objavljivanje redovnih biltena na nekoliko jezika (elektronski newsletter), objavljivanje kratkih dokumentarnih filmova o tradicionalnim manifestacijama i kulturnom nasleđu gradova / regija učesnika projekta.

Komponenta 2: program izgradnje kapaciteta koji se sastoji od tri tematska škole lokalne demokratije Prva – u Subotici kao trening seminar o interkulturalnoj vlasti, dobrom upravljanju i organizaciji civilnog društva; Drugi – u Osijeku – Omladinski trening seminar o interkulturalnom razumevanju i toleranciji; i Treći – u Mostaru – Međunarodna konferencija o dobrim domaćim praksama o uključenosti nacionalnih manjina.

Komponenta 3: dizajnirana je kao Interkulturalna razmena s pristupom BE-ME (BUDI JA)perspektive, koja se sastoji od trodnevne studijske posete u svakom od gradova partnera, uključujući i jedan dan tematskih okruglih stolova. Ova studijska poseta održaće će se tekom tradicionalnih nacionalnih kulturnih događanja u Osijeku, Mostaru i Subotici respektivno.

{webgallery}Regional Partnerships for Intercultural Exchange - Subotica - Mostar - OsijekRegional Partnerships for Intercultural Exchange - Subotica - Mostar - OsijekRegional Partnerships for Intercultural Exchange - Subotica - Mostar - OsijekRegional Partnerships for Intercultural Exchange - Subotica - Mostar - Osijek{/webgallery}