23 Mar Sastanak regionalne mreže održan u Prijedoru

Progam IPA Operativnog granta za 2017-tu započeo je 4. Sastankom regionalne mreže koja je organizovana u Prijedoru, BiH od 22-25 februara, a okupla je oko 40 učesnika, predstavnika LDA kancelarija, omladinskih saradnika i lokalnih samoprava iz Prijedora, Mostara, Zavidovića, Nikšića, Peći, Subotice, Knjaževca i Skoplja. Kao prva aktivnost u 2017. godini, sastanak je bio posvećen  detaljnom planiranju godišnjih aktivnosti, konsultacijama o metodologiji rada, kao i uvođenju novih alata za efektivnu realizaciju predviđenih ciljeva kako na lokalnom tako i regionalnom nivou.

Trodnevni program se sastojao iz: sastanka Upravnog odbora projekta, sastanka projektnog tima, kao i sastanka Regionalne omladinske radne grupe. Glavni cilj je bio razrada sadržaja i metodološkog pristupa za realizaciju aktivnosti namenjenih mladima sa posebnim naglaskom na plan komunikacije, kao i nadogradnja misije Mreže i memoradnuma o saradnji.

Članovi projektnog tima su imali prilike da sagledaju rezultate aktivnosti iz 2016. godine, učestvuju u evaluaciji rada regionalne platforme (2015/16) i daju usvoje mišljenje o glavnim nalazima i preporukama regionalnog istraživanja o mobilnosti mladih. Posebna tema bili su komunikacioni alati i strateški plan za unapređenje promocije rezultata i aktivnosti platforme; planiranje i organizacija istraživanja o kulturnoj participaciji mladih, kao i inovativna forma Regionalnog foruma u Peći koji je zakazan  za 17-20 oktobar 2017.

Za Regionalnu omladinsku radnu grupu, glavni fokus sastanka bio je na lokalnim omladinskim aktivnostima : Moj grad – Interkulturalni grad, Mladi preuzimaju, kao i rad omladinskih reportera.  Takođe, u okviru sastanaka u Prijedoru organizovan je i trening za omladinske saradnike na temu realizacije promotivne kampanje.