07 May Sastanci lokalne savetodavne grupe mladih u Subotici

U prethodnih nekoliko meseci održani su sastanci lokalne savetodavne grupe mladih u Subotici na kojima su obrađene različite teme u vezi sa predstojećim aktivnostima.

Sastanci su organizovani u sklopu Regionalne platforme za učešće i dialog mladih Balkana. Ovi sastanci bili su prilika za diskusiju o glavnim ciljevima projekta, kao i planiranje realizacije aktivnosti u narednom periodu. Na poslednjem sastanku lokalne savetodavne grupe mladih, koji je održan 4. maja 2017, grupa je usaglasila sve neophodne stavke u vezi sa realizacijom obeležavanja Dana Evrope 2017. Tom prilikom, 9. maja 2017. godine, biće sprovedena i aktivnost pod nazivom „Moj grad – interkulturalni grad“ u saradnji sa mladim lokalnim umetnicima koji će izložiti svoje umetničke radove.
Lokalna savetodavna grupa mladih u Subotici će nastaviti da povezuje mlade ljude u lokalnoj zajednici sa regionalnom mrežom.