Interetno

07 Feb Škola Lokalne demokratije 1

Training seminar na temu Interkulturalno upravljanje

21-25. avgust, 2009. Subotica, Srbija.

Škola Lokalne demokratije trajala je pet dana i bila je usmerena predstanicima lokalne vlasti i organizacija civilnog sektora, a organizovana je u obliku trening seminara koji je sadržao broje ne prezentacije i workshopove interkulturalnog upravljanja. Učesnici seminara bili su iz partnerskih organizacija Centra lokalne demokratije Subotica, lokalnih vlasti uključene u ALDA mrežu sa podrčja zemalja zapadnog Balkana, civilnih organizacija society i multietničkih opština iz Vojvodine. Na seminaru su bili prisutni i u česnici iz Austrije, Mađarske, Italije, Francuske, Velike Britanije i Španije.

Tematika workshopova, koji su bili predavani od strane eksperata Milice Pešić, direktorice Media Instituta London, Snježana Bokulić MRG’s program koordinator za Evropu i centralnu Aziju i Aleksandra Vujić direktorica Vojvođanskog Centra za ljudska prava, bila je unapređenje administrativnih kapaciteta i ljudskih prava, i sličnih pitanja sa posebnim osvrtom na:

  • Evropske standard u zaštiti ljudskih i manjinskih prava;
  • Funkcionisanje lokalne samouprave;
  • Raznolikost veština dobrog upravaljanja
  • Učešće građana u pripremi zakona i donošenju odluka;
  • Prevencija konflikta i postojeće rezolucije;
  • Građanska participacija na lokalnom nivou;

Prezentaciju grada i kulturnog nasleđe Subotice, domaćina susreta, održao je mr Aleksandar T. Lovčanski član Kabineta gradonačelnika.

Seminar se održavao u Mađarskom kulturnom centru “Nepkor”, na Kossuth Lajos trgu u Subotici.

 

 

INTERETNO TRENING SEMINAR

{webgallery} Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno

{/webgallery}

 

 

 

INTERETNO STREET FESTIVAL

{webgallery}Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno Interetno {/webgallery}