Studijska poseta Skupštini Crne Gore: Mladi u procesu EU integracija

29 May Studijska poseta Skupštini Crne Gore: Mladi u procesu EU integracija

Povodom obeležavanja 15. godišnjice rada Asocijacije agencija lokalne demokratije (ALDA) i Dana Evrope, 8. i 9. maja 2015 Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana organizovala je studijsku posetu Podgorici na temu učešća mladih i EU integracija. Regionalna omladinska radna grupa i projektni tim su imali priliku da se sastanu u Podgorici, gde je glavni focus aktivnosti bio na poseti Skupštini Crne Gore i učešću na Generalnoj skupštini ALDA.

Mladi iz pet zemalja Balkana, koji sačinjavaju regionalnu omladinsku radnu grupu projekta, imali su priliku da se upoznaju sa institucijom Parlamenta i uključe se u raspravu sa poslanicima. Panel diskusija je održana sa sedam poslanika koji su predstavili svoj rad sa posebnim osvrtom na temu “Mladi u procesu EU integracija”. Domaćin je bila gospođa Marija Maja Ćatović, zamenica predsednika Odbora za evropske integracije. Grupa mladih je ovom prilikom imala mogućnost da se upozna sa ulogom mladih u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Kako je jedan od glavnih ciljeva projekta učešće mladih u javnim politikama, tema je bila izuzetno relevantna i propraćena je sa velikim interesovanjem od strane grupe mladih saradnika.

Događaj je bio deo dvodnevne studijske posete, kojia je uključila i posetu NVO ADP Zid, učešće na proslavi Dana Evrope i Generalnoj skupštini ALDA. Projektni tim i radna grupa mladih su takođe imali zajednički sastanak sa ciljem planiranja budućih projektnih aktivnosti.

Aktivnost je deo IPA Operativnog granta – koji finansira EU kroz program Civil Society Facility – operativni grantovi za IPA OCD udruženja. Program realizuju ALDA i 8 ALD iz 5 zemalja Balkana: Makedonije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kosova.