05 Feb STUDIJSKA POSETA SUBOTICI

U periodu od 11. do 13. maja, LDA Subotica i Edukativni centar Roma su bili domaćini aktivnosti u okviru projekta Svako dugme je važno, finansiranog iz Programa EU – Evropa za građane. Projekat sprovode partneri iz četiri grada iz Engleske, Poljske, Srbije i Italije, sa ciljem da u svojim lokalnim zajednicama progovore o milionima žrtava Holokausta i današnjim izbeglicama iz ratom zahvaćenih područja u svetu. Ova lokalna aktivnost je okupila široki spektar učesnika, pripadnika različitih nacionalnih, manjinskih, religijskih zajednica kako bi se inicirala debata o tome zašto je važno istorijsko sećanje i kontinuirano podsećanje na istorijske periode kao što je holokaust. Vodeći partner na projektu je Fondacija “6 miliona + “ Huddersfield.

Photos taken from: www.makingascene.net,
Copyright © 2017 Making a Scene, Photographs by Len Grant