Stanka Parać Damjanović

stanka-parac-damjanovicDirektorica LDA Subotica od 2002. godine. Diplomirala je na Folozofskom fakultetu na odseku za engleski jezik i književnost. U LDA Subotica angažovana je kao projekt menadžer, edukator i trener za EU programe razvoja i menadžmenta projekata. Učešće u obukama trenera ispred LDA Subotica učestvovala je u: Diversity Management Training for Trainers Programme, LGI Budapest (21st – 27th January 2007), EU Funds for the Balkans – Getting prepared for IPA, Welcomeurope, (25th – 28th September 2006), Developing EU Project Proposals, Welcomeurope (1st-8th September 2005), PR and communication skills for effective local government, Partners Polska Foundation (1st – 8th June, 2005.), Local Self-government Oganisation Change Management – series of four Training for Trainers, Foundation for Democratic Change, FPDL Romania (2003/2004). Lista publikacija: Guide to Participatory Democracy in Bosnia&Herzegovina and Serbia&Montengro, chapter on Vojvodina, Council of Europe, 2005., http://book.coe/int, EU Regional Policy – Euro-regions in Europe, article, PALGO Centre, Belgrade, 2005 ., Training Programme for local governments. www.palgo.org, Releasing Indigenous Multiculturalism in SEE – from regional co-operation to inclusion into Europe, article, Warwick University, Department of Sociology, 2005, Educating for Peace and Multiculturalism, chapter in Handbook for Trainers, 2006,http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/research/current/rime/, Exchange Serbia: Municipal Training Courses Programme: Understanding EU institutions, team of trainers: Handbook for Trainers, 2007.

Udata, majka dva studenta, Branislava i Milana.
Služi
se engleski, mađarskim i ruskim jezikom.


Kontakt:

Telefon na poslu: 024/554-587
E-mail adresa na poslu: ldasubotica@aldaintranet.org
Privatni e-mail: pstanka@eunet.yu
Mobilni telefon: 381 (0) 65 8991733

Silvija Patarčić

Delegat Centra lokalne demokratije. Zaposlena je u Centru na poslovima lokalnog koordinatora.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, gde je završila i master studije. Od 2011. je bila učesnik programa jednogodišnje prakse u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, Grada Subotica. Deo je LDA tima od 2012. gde je angažovana na razvoju i realizaciji različitih projekata vezanih za evropske integracije, aktivno građanstvo, dobru lokalnu upravu i osnaživanje mladih u lokalnoj zajednici.

Govori engleski i mađarski jezik.

Boris Cupać

PR manager.

U Kancelariji LDA od njenog osnivanja, od kraja 1998. godine, angažovan na raznim promotivnim poslovima. Učestvovao na mnogim seminarima i kampovima širom Balkana na kojima se govorilo o EU.

Tokom 1998. godine je na CITY radiju vodio i uređivao emisiju o mladima “Scena”, u koautorstvu sa Miom Medaković i Sašom Vučinić. Iste godine, pokreću časopis za mlade “Talas”, koji izlazi do marta 1999.

Jedan je od osnivača Demokratske stranke u Subotici, gde je radio kao šef kancelarije od 1999. do 2002. Do 2003. godine radi kao šef kancelarije Vlade Republike Srbije u Subotici, kada u Suboticu, u sklopu raznih aktivnosti Vlade, u više navrata, dovodi i ugošćava predsednika Zorana Đinđića i ministre prve demokratske Vlade.

Tokom 2003. radio na “SUper televiziji” kao urednik filmskog programa i u “Hrvatskoj riječi” kao tehnički urednik.

Od 2005. je vlasnik agencije “Refresh” i iza sebe ima oko 30 web sajtova, desetak knjiga, postera i kataloga.

Od 1999. do danas je tehnički urednik kataloga i novina na Filmskom festivalu evropskog filma na Paliću.

U isto vreme je pokrenuo časopis “Interno” (sada “5+”) koji uređuje sa učenicima Doma učenika u Subotici, kao prve Gradske novine za srednjoškolce.

U dva mandata, od 2000. do 2008. je bio zamenik predsednika UO Radio Subotice.

Od 2008. je predsednik UO Art bioskop “Aleksandar Lifka”.

Kontakt:

Telefon: 024/572-343
E-mail: boris@refresh.rs