28 Dec Trening i sastanak radne grupe

Bihać, Decembar 2012.

Kao dio projekta „Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo“, nevladina organizacija Demokratski Centar Nove Nade“ Bihać, koja je jedan od partnera u projektu, organizovala je trening na temu „Vještine komuniciranja i odnosi sa javnošću“. Trening je bio namjenjen općinskim službenicima/uposlenicima organa lokalne uprave iz općina/gradova koji učestvuju u projektu, i održan je u periodu od 13.-14.12.2012. godine u Bihaću, BiH. Cilj ovog treninga bio je da se ojačaju kapaciteti lokalnih uprava u saradnji sa nevladinim organizacijama i društvom u cjelini, kako bi se olakšao proces donošenja i implementacije lokalnih sporazuma o saradnji.

Paralelno sa treningom implementirana je još jedna aktivnost ovog projekta, a to je tematski sastanak radnih grupa za podršku civilnom sektoru. Formiranjem radnih grupa nastavljena je suradnja sa predstavnicima lokalnog civilnog sektora, ekspertima, think-tank grupama aktivnim u oblasti praćenja i provođenja memoranduma o suradnji između lokalne vlasti u NVO sektora, kao i postojećim mrežama NVO koje su aktivne u promociji dobre lokalne uprave i izgradnji međusektorskih partnerstava. Sastanku su prisustvovali neki od veterana nevladinog sektora u BiH, kao što su Šefika Muratagić (Ključ) i Vehid Šehić (Tuzla), što je radnim grupama dalo na težini i uspješnosti.

ALDA je vodeći partner u regionalnom projektu „Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo“, dok su drugi partneri članovi ALDA mreže iz BiH, Hrvatske i Srbije- Agencije lokalne demokratije iz Mostara, Zavidovića, Osijeka i Subotice, te Forum građana Tuzla, Centar za lokalni razvoj Breza, DON Prijedor i Nove nade Bihać, lokalne nevladine organizacije koje efektivno doprinose lokalnom demokratskom razvoju i implementaciji lokalnih Sporazuma o saradnji.

Projekt je podržan od strane Europske unije, i predstavlja dio IPA programa koji daje podršku mrežama organizacija civilnog društva.