27 Dec Trening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije”

Zavidovići, Decembar 2012

Training seminar „Izgradnja partnerstva za EU integracije“ za organizacije civilnog društva i lokalne vlasti, u okviru projekta „Evropska i naša posla“ održan je u Zavidovićima 12. decembra 2012.godine.  Jednodnevni trening u Zavidovićima organizovao je ALD Zavidovići u saradnji sa senior trenerom, Stanka Parać, iz Asocijacije agencija lokalne demokratije.

Interes za trening je bio prilično velik, preko 30 predstavnika lokalnih NVO i javnih institucija iz Zavidovića i Žepča prisustvovalo je na ovom seminaru. Tokom treninga prezentovan je Instrument za predpistupnu pomoć (IPA) nakon čega je usledila interaktivna radionica u vezi sa razavojem ideje u projektni predlog, menadžmet projektnog ciklusa i njegovi ciljevi (jasni i realistični projektni ciljevi i njihova usklađenost sa doprinosom opštim političkim ciljevima), faze projektnog ciklusa (planiranje, identifikacija, procena, finansiranje, implemetacija i evaluacija), generalni i specifični projektni ciljevi.
Tokom treninga putem interaktivnih i vežbi simulacije učesnici su radili na izradi koncept note za EU projekte. Prilikom završetka radionice, učesnici su prezentovali svoj grupni rad, treneri su dali svoje komentare i praktične savete za poboljšanja, komunikacija i dinamika grupe biće održana putem razmjene informacija i uključivanjem učesnika u mailing listu korisnika projekta.
Kao nastavak procesa treninga i mentorstva, grupi učesnika je savetovano da zatraže pomoć od trenera o bilo kojem sadržaju koji možda nisu razumeli, ohrabrujući ih da nastave svoj dobar rad. Projekat “Evropska i naša posla” je finansiran od strane Evropske unije iz programa IPA 2011 informisanje i komunikacije. Projekt provodi Asocijacija Agencija Lokalne Demokratije – ALDA, u partnerstvu sa ALD Zavidovići, Općina Zavidovići i Razvojna agencija Žepče su pridružene organizacije
Aktivnosti uključuju jačanje lokalnih kapaciteta, javnu promociju, razmene znanja koje uključuju razne aspekte lokalnog društva, a među prioritetnim ciljnim grupama su lokalne vlasti, poslovni sektor, nevladine organizacije, lokalni mediji i mladi. Predloženi sadržaji i uključena znanja poslužit će kao prilika za učenje uključenim subjektima, ali i kao način razbijanja mitova i stereotipa vezanih za EU integracije.

{webgallery} ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije” ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije”ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije”ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije”ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije”ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije”ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije”ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije” ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije” ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije” ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije” ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije” ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije” ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije” ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije” ZTrening seminar “Izgradnja partnerstava za EU integracije” {/webgallery}