TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE

14 Apr TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE

27. januar 2010.

Turistička organizacija, Bač

Četvrti u nizu trening seminar projekta „Lokalne koalicije za EU integracije“, Centar lokalne demokratije iz Subotice održao je u Baču. Seminar je održan je u sredu,  27. januara 2010. godine, u sali Centra za socijalni rad, sa početkom u 11 časova. Cilj održavanja seminara isti je kao i u drugim opštinama – što bolje predstavljanje ciljeva i aktivnosti ovog projekta učesnicima u Baču.

Grad Bač lociran je veoma blizu državne granice sa Hrvatskom a s druge strane na par stotina kilometara nalazi se i granica sa Mađarskom. U opštini Bač živi oko dvadeset hiljada stanovnika. Građani ove opštine imaju veoma skladno i aktivno civilno društvo koje odiše entuzijazmom, što se moglo osetiti i na samom seminaru. Na seminaru su pored članova opštinske uprave Bač, prisustvovali predstavnici civilnog sektora koji su ovom prilikom mogli da se upute u aktivnosti, da uzmu aktivno učešće na seminaru postavljajući pitanja, da razmene iskustva jedni sa drugima i slično.

Ovaj seminar održali su gdin Aleksandar Popov i gđa Stanka Parać Damjanović. Seminar je otvorio gdin Aleksandar Popov, direktor organizacije Centra za Regionalizam iz Novog Sada. Na početku seminara, posle pozdravnih reči Popov je učesnicima objasnio cilj i svrhu projekta, rekavši da se iz samog naziva projekta može dobiti slika o cilju. Naglasio je kontekst koalicija, kao oblika saradnje koja se mora uspostaviti ukoliko stanovnici zajedno sa svojom lokalnom samoupravom žele pristupiti EU. Aleksandar Popov objasnio je cilj i interes lokalne samouprave Bač koja isto tako treba da podrži svoje građane udružene u različite tipove organizacija. Drugi deo predavanja bio je vezan za mogućnosti koje nudi Fond za regionalni razvoj EU. Popov svoja predavanja temelji na velikom iskustvu koje poseduje kao direktor jedne NVO organizacije i na iskustvu koje ima kao ekspert na temu regionalizma i regionalnih politika. Tokom ovog seminara Popov je isticao značaj koji lokalna samouprava ima u procesu regionalizacije i EU integracija naše zemlje. Definišući pojam i aspekte regionalizacije, predavač se osvrnuo na funkcionisanje lokalnih samouprava u tom kontesktu, a poseban fokus stavio je na evoluciju administratvnog sistema u Srbiji tokom devedesetih pa na ovamo. U kontekstu novih rešenja i dokumenata koji podržavaju proces regionalizacije i osamostaljivanja pojedinih regiona u Srbiji, Popov je pomenuo i nedavno donešen statut AP Vojvodine.

Na seminaru se takođe govorilo o pitanju manjina, kroz prikaz različitih slučajeva u Vojvodini koja je najveći multietnički i multikulturalni region u zemlji. Pored toga, posebna pažnja stavljena je temi komšijske (prekogranične) saradnje, i EU fondovima koji stoje na raspolaganju da takvu saradnju podrže.

U drugom delu posetioce je pozdravila gđa Stanka Parać Damjanović, direktor Centra lokalne demokratije Subotica. Ona je ukratko predstavila motive Bača u ovom projektu, naglašavajući da građani treba da preuzmu aktivnu ulogu u kreiranju većeg standarda opštine. U kontekstu uključenja Srbije i njenih građana u Evropsku porodicu naroda „EU integracije ne bi trebalo da se dešavaju samo u institucijama Vlade Srbije nego i na lokalnom nivou – u opštinama i loklanim samoupravama“, istakla je gđa Parać. Sam cilj projekta i održanog seminara Paraćeva je predstavila veoma kokretno, govoreći da je cilj projekta intenziviranje procesa podizanja svesti. „Kada Srbija postane država kandidat otvaraju se šanse za pristup fondovima EU. Zato je veoma korisno da se lokalne samouprave što pre prestroje, osnuju kvalitetne projektne timove i postanu pogodne za apliciranje na fondove pre samog formalnog priključenja, a sve u cilju opšte doborobiti za njihove lokalne zajednice“.

Stanka Parać je drugi predavač na ovom seminaru koja je govorila o temi Regionalnih fondova Evropske Unije. Kako bi ukazala na značaj razvoja lokalne samouprave, objasnila je pojedinačne studije slučaja, kao što je sistem upravljanja lokalnim samoupravama u Velikoj Britaniji i IPA Adriatic projekti. Stanka Parać ima veliko iskustvo u upravljanju nevladinom organizacijom, a za lokalnu samoupravu još značajnije iskustvo u pisanju i implementiranju gro projekata koji su bili finansirani od strane različitih razvojnih fondova EU, vlada EU zemalja i drugih. Trudeći se da svoje praktično iskustvo podeli sa učesnicima na seminaru, ona je krenula od pojedinačnih pojmova: regiona, njihovog finansiranja i saradnje. Poseban aspekt posvećen je definisanju Regionalnih razvojnih fondova EU. Paraćeva je u tom kontekstu objasnila koji su to najznačajniji kriterijumi pri apliciranju na EU fondove, šta je to sufinansiranje, partnerstvo i kako sve zajedno treba da se uklopi u jedan kvalitetan projekat. U kontekstu projekata, apliciranja, fondova i partnerstava, dala opšti pregled na temu kako funkcionišu Evropski regioni i sama Evropska Unija i šta je to Evropa regiona.

Ovaj deo seminara je za sve učesnike bio izuzetno zanimljiv jer su se detaljno uputili o fondovima EU na koje mogu da apliciraju.

Na samom kraju drugog dela postojala je otvorena diskusija između predavača i slušalaca. Najznačajnija pitanja bila su vezana za:

  • mogućnosti konkurisanja na projekte,
  • druga vezana za mogućnosti dobijanja informacija o tekućim konkursima,
  • a treća vezana za konkretno pisanje projekta.

Predstavnici lokalne samouprave isticali su da svoju opštinu prepoznaju kao pogranični region sa ciljevima koje žele ostvariti kako bi se dostigao viši stepen razvoja. Celokupna ocena učesnika je prikazana u evaluacionim upitnicima, gde učesnici navode različite koristi održanog seminara. Učesnici su prvenstveno zadovoljni predavanjem i razvijenim diskusijama. Na osnovu evaluacionih upitnika mnogi od učesnika ističu da su:

  • oduševljeni kvalitetnim predavanjem eksperta,
  • interakcijom na relaciji ekspert – učesnik,
  • zadovoljni su načinom organizacije seminara i uloženim trudom organizatora,
  • navode da su stekli nova saznanja i informacije, dopunili znanje o pojmu i značaju regionalizma, dobili sveobuhvatniju sliku o funkcionisanju EU,
  • upoznali se sa konkretnim fondovima EU i njihovoj svrsi, kao i mogućnostima upotrebe ovih fondova,
  • upoznali potencijalne mogućnosti razvoja svoje opštine,
  • doblili saznanja o značaju saradnje i stvaranju koalicija.

Seminaru u Baču nije prisustvovao tako veliki broj učesnika. Pored predstavnika opštinske uprave bili su prisutni predstavnici lokalnih civilnih organizacija. Predstavnici medija nisu se odazvali pozivu.

{webgallery}TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE TRENING SEMINAR: LOKALNE KOALICIJA ZA EU INTEGRACIJE {/webgallery}