10 Jul Trening u Rumi – Pregovaračko poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

U okviru Vojvođanske inicijative za EU u Rumi je 6. marta, održana obuka i konsultacije sa lokalnim nevladinim organizacijama u oblasti pregovaračkog poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Treneri / predavači bili su Tijana Kljajević, Fondacija Centar za demokratiju, Beograd, i Žarko Šunderić, Centar za socijalnu politiku, Beograd, članovi Nacionalnog konventa za EU.

Obuka je održana u Domu kulture u Rumi, a pripreme i organizacija su urađeni u saradnji sa Kancelarijom za lokalni i ekonomski razvoj opštine Ruma.

Na treningu je prisustvovalo 23 predstavnika lokalnih nevladinih organizacija, od kojih je posebno važno pomenuti učešće Unije poslodavaca Vojvodine, lokalnih romskih udruženja  – koji su već upoznati sa temom, kao i drugih lokalnih nevladinih organizacija, uključujući Somborski edukativni centar i Udruženje malih preduzetnika Rume.

Metodološki pristup same obuke je bila interaktivna rasprava, a kvalitet treninga/prezentacija je vrlo visoko ocenjen, sa korisnim i konkretnim informacijama za aktivnosti lokalnih NVO. Poziv je poslat svim učesnicima da aktivno učestvuju u radu radnih grupa Nacionalnog konventa za EU i da sa svojim predlozima doprinesu konsultativnom procesu od trenutka objavljivanja Akcionog plana za ovo poglavlje, koji se očekuje u narednim mesecima. To takođe znači da se ova inicijativa pravovremeno pokrenuta i da se može očekivati aktivno uključivanje zainteresovanih organizacija u narednom periodu.