17 Apr Trening za unapređenje rada u timu

Mart 2012

Mladi ljudi iz Subotice su imali prilike da učestvuju na treningu za unapređenje rada u timu organizovanog od strane njihovih vršnjaka i podržanog od LDA 17. i 18. marta. Tokom dvodnevnog treninga učesnici su imali mogućnost da se kroz igre, vežbe, diskusiju i predavanja upoznaju sa problemima i prednostima rada u grupi, dobrim stranama I nedostacima grupa sa klasičnim vođama i važnostima intonacije u govoru.

Osim toga imali su prilike da diskutuju o različitim oblicima komunikacije, kako se izboriti sa “teškim” osobama u grupnom radu i važnostima fleksibilnosti u izboru metoda komunikacije. Uz to mogli su i da nauče neke forme asertivnog davanja kritike i komplimenata i da kroz diskusiju razmena svoja iskustva u radu sa drugim ljudima.Trening su držali mladi lokalni volonteri u saradnji sa EVS volonterom iz Francuske.

Posebnu zahvalnica se upućuje svim učesnicima treninga kao i pekari “Nikoli” koja je bila sponzor i obezbedila ručak participantima.